Start

Kan man kräva att alla leverantörer ska uppfylla kvalificeringskraven vid ett gemensamt anbud?

Är det möjligt att kräva att samtliga leverantörer i ett gemensamt anbud uppfyller kvalificerande krav på leverantören som t.ex. krav på kvalitetsledningssystem?

Nils

Publicerad 28 januari 2019

Hej Nils,

Det finns ingen uttrycklig regel i LOU om att det inte skulle vara möjligt att kräva att samtliga leverantörer, var för sig, ska uppfylla de ställda kvalificeringskraven. Däremot framgår det av förarbetena till de svenska upphandlingslagarna att kraven för kvalificering ska vara desamma oavsett om anbudet lämnas in av en enskild leverantör eller en grupp av leverantörer.

En upphandlande myndighet har dock utrymme att klargöra förutsättningarna för hur en grupp av leverantörer ska uppfylla kvalificeringskraven. Detta ska då anges i upphandlingsdokumentet och för att det inte ska strida mot likabehandlingsprincipen ska de särskilda förutsättningarna vara berättigade av objektiva skäl. Utöver detta ska kraven och villkoren, som alltid, vara förenliga med proportionalitetsprincipen och ha koppling till föremålet för upphandlingen.

Svaret är därför ja, det är möjligt att kräva att samtliga leverantörer i ett gemensamt anbud uppfyller kvalificeringskraven om det är proportionerligt för att uppnå syftet med kravet. En proportionalitetsbedömning behöver därför göras i det enskilda fallet.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 435–436 – samma kvalificeringskrav för grupp av leverantörer som för en enskild leverantör
  • 4 kap. 5 § LOU – grupp av leverantörer och gemensamt anbud
  • 14 kap. LOU – kvalificeringskrav.
Med vänlig hälsning

Victoria

Jurist

04 februari 2019 (Uppdaterat 12 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.