Start

Kvalificeringskrav vid inte direktivstyrda upphandlingar

Om upphandlande myndighet vill ställa krav på en lägsta omsättning vid upphandling enligt 19 kap. LOU, finns det då inte rätt att göra det?

Jag tolkar den som att 19 kap. 1 § LOU går igenom tillämpliga bestämmelser för icke direktivstyrda upphandlingar och där finns ingen hänvisning till 14 kap?

Fredrik

Publicerad 20 februari 2019

Hej Fredrik,

Det finns inga bestämmelser om vilka kvalificeringskrav och beviskrav som en upphandlande myndighet får eller inte får ställa och kräva in vid upphandling som inte omfattas av direktiven. Självklart ska kraven som ställs alltid vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Det finns ingenting som talar för att reglerna som gäller för upphandling under tröskelvärdet ska vara mer begränsande än vid upphandling över tröskelvärdet. En upphandlande myndighet har enligt 19 kap. LOU stor frihet att utforma varje upphandling utifrån de särskilda förutsättningarna i det enskilda fallet. Myndigheten får alltså ställa vilka kvalificeringskrav den vill, om inget annat följer av lag. De krav som ställs, på bland annat leverantören, måste framgå av upphandlingsdokumenten.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – lista med tillämpliga bestämmelser för upphandlingar enligt 19 kap. LOU
  • 19 kap. 9 § LOU - innehållet i upphandlingsdokumenten
  • prop. 2021/22:5 s. 198 – om innehållet i upphandlingsdokumenten om den upphandlande myndighetens ansvar för att dessa är tillräckligt tydligt formulerade.
Med vänlig hälsning,

Mattias

21 februari 2019 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.