Start

Kvalificeringskrav vid inte direktivstyrda upphandlingar

Publicerad 20 februari 2019
Om upphandlande myndighet vill ställa krav på en lägsta omsättning vid upphandling enligt 19 kap. LOU, finns det då inte rätt att göra det? Tänker närmast på 19 kap. 2 § LOU om "Tillämpliga bestämmelser", där man hänvisar till 14 kap. 2 § LOU (behörighet att utöva yrkesverksamhet).

Jag tolkar den som att 19 kap. 2 § LOU går igenom tillämpliga bestämmelser för icke direktivstyrda upphandlingar och att då tillämpliga kvalificeringskrav är behörighet att utöva yrkesverksamhet?

Fredrik

Publicerad 20 februari 2019

Hej Fredrik,

Den enda formen av kvalificeringskrav som är reglerad vid upphandling under tröskelvärdena avser behörighet att utöva yrkesverksamhet. Utöver det finns inga bestämmelser om vilka kvalificeringskrav och beviskrav som en upphandlande myndighet får eller inte får ställa och kräva in vid upphandling under tröskelvärdena. Självklart ska kraven som ställs alltid vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Förutom kvalificeringskravet avseende behörighet att utöva yrkesverksamhet finns det inte några specifikt reglerade begränsningar om vilka kvalificeringskrav en upphandlande myndighet får ställa i en upphandling enligt 19 kap. LOU. Detta kan jämföras med begränsningen som finns i 14 kap. 1 § LOU som gäller vid upphandling över tröskelvärdet. Av bestämmelsen framgår att de kvalificeringskrav som ställs på leverantören endast får avse sådana krav som anges i 14 kap. 2–5 §§ LOU.

Det finns ingenting som talar för att reglerna som gäller för upphandling under tröskelvärdet ska vara mer begränsande än vid upphandling över tröskelvärdet och det är därför rimligt att anta att en myndighet därför får ställa vilka kvalificeringskrav den vill, om inget annat följer av lag.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – lista med tillämpliga bestämmelser för upphandlingar enligt 19 kap. LOU
  • 15 kap. LOU – egen försäkran och utredning om leverantörer vid upphandling över tröskelvärdena
  • 14 kap. 1 § LOU – begränsning av tillåtna kvalificeringskrav vid upphandling över tröskelvärdena.
Med vänlig hälsning,

Mattias

Upphandlingsjurist

21 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.