Start

Vad är en byggkoncession?

Publicerad 22 februari 2019
En byggkoncession är ett kontrakt av samma slag som en byggentreprenad. Skillnaden är att ersättningen till leverantören helt eller delvis utgörs av en rätt för leverantören att utnyttja anläggningen. En annan skillnad är att vid en byggkoncession är det leverantören som tar verksamhetsrisken.

En byggkoncession ska enligt den nya upphandlingsrättsliga lagstiftningen upphandlas enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Läs mer
Läs mer om koncessioner på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 8, 13 och 22 § LUK – om byggkoncession.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 22 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.