Start

Säkerhetsskyddsavtal vid upphandling av ramavtal

Om en myndighet själv ska upphandla ett ramavtal för att sedan om behov finns kunna avropa ifrån företagen myndigheten har ramavtal med – i vilket skede tecknas säkerhetsskyddsavtal? Vid upphandlingen av ramavtal eller när man sedan avropar?

Håkan

Publicerad 04 mars 2019

Hej Håkan,

När ska säkerhetsskyddsavtal ingås?
Vid bedömningen om när ett säkerhetsskyddsavtal ska ingås blir det avgörande när under upphandlingsprocessen som leverantören kommer att få ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Utred därför om leverantören måste ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter under upphandlingen innan ramavtalet ingås eller först i samband med avropet. Säkerhetsskyddsavtal ska ingås innan leverantören tar del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Beakta de grundläggande upphandlingsprinciperna
I bedömningen ska även de grundläggande upphandlingsprinciperna beaktas. En av dessa är principen om öppenhet. För att tillvarata den principen bör det i upphandlingsdokumenten framgå att ett säkerhetsskyddsavtal ska tecknas.

En annan grundprincip är proportionalitetsprincipen. Om det rör sig om ett ramavtal med få planerade avrop tillvaratas proportionalitetsprincipen bäst om parterna ingår ett säkerhetsskyddsavtal i samband med respektive avrop. I denna situation kan behovet av registerkontroller i samband med säkerhetsskyddade upphandlingar tas som exempel. Om säkerhetsskyddsavtal ingås i samband med respektive avrop skulle registerkontrollernas omfattning på ett bättre sätt möta behovet eftersom onödiga registerkontroller sannolikt skulle undvikas. Detta förutsätter dock att inga säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter framgår under upphandlingsprocessen fram till dess att avrop sker.

Läs mer
Läs mer om säkerhetsskyddad upphandling på vår webbplats och på Säkerhetspolisens webbplats.

Källhänvisningar
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Med vänlig hälsning,

Arash

07 mars 2019 (Uppdaterat 12 augusti 2021)

Hej
Tack för svar. En kompletterande fråga - Måste man i förfrågningsunderlaget i upphandlingen av ramavtal ange nivå på säkerhetsskyddsavtal vid avrop eller räcker det om man skriver - Vid avrop kan säkerhetsskyddsavtal komma att tecknas i nivå 1, 2 eller 3.

Håkan

11 mars 2019

Hej Håkan.

För att beakta principen om öppenhet bör det framgå av upphandlingsdokumenten vilken nivå som ska gälla för säkerhetsskyddsavtalet. Ett säkerhetsskyddsavtal med nivå 1 innebär oftast högre kostnader för leverantören jämfört med ett säkerhetsskyddsavtal med nivå 3. Det underlättar därför för leverantören att räkna på sitt anbud om säkerhetsskyddsavtalets nivå framgår av upphandlingsdokumenten.

Med vänlig hälsning

Arash

13 mars 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.