Start
Vilka upphandlingsregler gäller för upphandling av välfärdsteknik?

Har några underlättanden införts så som för välfärdstjänster?

Tommy Zetterberg

Publicerad 04 mars 2019

Hej Tommy,

Det finns inte några specifika regler för upphandling av välfärdsteknik utan den upphandlande organisationen får göra en bedömning av vilka upphandlingsregler som är tillämpliga i varje enskild situation.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en vägledning om Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik. Vägledningen syftar till att stödja kommuners och regioners förutsättningar att använda upphandling för att ge valmöjligheter och främja utveckling av välfärdsteknik.

Se även vägledningen Upphandling av välfärdsteknik 3.0 som har tagits fram av Sveriges Kommuner och regioners (SKR:s) Beställarnätverk välfärdsteknik.

Läs mer
Du kan läsa mer om att Upphandla eller utkontraktera vård och omsorg på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

15 mars 2019 (Uppdaterat 05 maj 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.