Start

Gäller kommunallagen när kommunen ska fatta tilldelningsbeslut?

Hej!

Vi har en diskussion om ett tilldelningsbeslut är ett beslut som måste tas på politisk nivå. Om så måste detta beslut delegeras till en tjänsteman för att fungera rent praktiskt.. Ett delegationsbeslut ska anmälas till den nämnd som gett delegationen. Alla politiska beslut kan överklagas enligt kommunallagen, dock bara genom s.k. laglighetsprövning. Enligt LOU kan ett tilldelningsbeslut bara överklagas med stöd av LOU, dvs. kommunallagen är inte tillämplig. Här blir vad jag kan se en lagkollision mellan kommunallagen och LOU om ett tilldelningsbeslut tas politiskt. Talerätten för att överklaga ett tilldelningsbeslut enligt LOU är ju begränsad till inblandade parter medans ett överklagande enligt kommunallagen tillkommer alla medlemmar av kommunen. Så hur ska man se på denna fråga?

Mats Holmberg

Publicerad 05 mars 2019

Hej Mats,

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inte vem, eller vilken funktion, inom den upphandlande myndigheten som tar ett tilldelningsbeslut. Utifrån LOU:s perspektiv är alltså detta en intern angelägenhet för den upphandlande myndigheten.

Kommunallagen (KL) får inte tillämpas för ett beslut där LOU är tillämplig. Det framgår samtidigt av KL att bestämmelserna i KL om laglighetsprövning inte gäller om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande. Vi kan därför inte se att det finns någon konflikt mellan lagarna i fråga om vilka bestämmelser som är tillämpliga för beslut som omfattas av LOU.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 19 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kommunallagen är inte tillämplig på beslut som omfattas av LOU
  • 13 kap. 3 § kommunallag (2017:725) (KL) – när överklagandebestämmelser finns i annan lag eller författning är 13 kap. KL inte tillämplig på beslutet i fråga.
Med vänlig hälsning,

Mattias

Upphandlingsjurist

06 mars 2019 (Uppdaterat 13 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

OBS! Den 28 september är vår Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling.