Start

Ska den individuella rapporten innehålla uppgift om onormalt lågt anbud?

Hej!

Vi har erhållit anbud som förefaller vara onormalt lågt. Efter begäran har anbudslämnare inkommit med godtagbar förklaring.

Finns det något krav att vi i den individuella rapporten ska uppge att denna kontroll är utförd? Om inte något krav finns är det ändå bra att göra detta?

Agneta

Publicerad 02 april 2019

Hej Agneta,

I den individuella rapporten ska skäl till varför ett anbud har förkastats på grund av att det har ansetts vara onormalt lågt. Eftersom ni har fått en godtagbar förklaring och därmed inte har förkastat anbudet finns det inget krav på att ni ska ha med uppgiften i den individuella rapporten. Det finns däremot inget hinder mot att ha med denna uppgift i den individuella rapporten. Om ni väljer att ha med detta bör ni för säkerhetens skull stämma av med anbudsgivaren först innan ni publicerar informationen, utifall den godtagbara informationen den har lämnat innehåller känsliga uppgifter, exempelvis affärshemligheter.

Vidare bör noteras att organisationen ska löpande dokumentera genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 16 § punkten 1 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – uppgift om ett onormalt anbud har förkastats ska ingå i den individuella rapporten
  • 12 kap. 14 § LOU – dokumentationsplikt.
Med vänlig hälsning,

Klara

06 april 2019 (Uppdaterat 10 april 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.