Start

Finns någon bra metod för att utvärdera kläder till vård och omsorg?

Hej!
Undrar om det finns någon rekommenderat metod för att utvärdera komfort och funktion för arbetskläder till vård och omsorg? Så att utvärderingen och bedömningen blir så neutral och korrekt som möjligt.

Petter Nilsson

Publicerad 04 april 2019

Hej Petter!

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier täcker in krav för att minska textiliernas miljöbelastning genom exempelvis krav på kemikalier. Det finns, såvitt vi känner till, inte någon metod för att utvärdera komfort och funktion för arbetskläder till vård och omsorg. När det handlar om hur en upphandlande organisation ställer krav på funktion och hur väl kläderna passar så är det viktigt att göra en behovsanalys, det vill säga föra en dialog med de som ska använda textilierna och även med potentiella leverantörerna för att se att det går att köpa in textilier som överensstämmer med önskad komfort och funktion.

Läs mer
Läs mer om tidig dialog och funktionskrav på vår webbplats. Läs även mer om vad som generellt gäller vid utformningen av en utvärderingsmodell i inlägget Är fri prövningsrätt tillåtet i samband med en offentlig upphandling? i vår Frågeprotal.

Med vänlig hälsning,

Susanna

08 april 2019 (Uppdaterat 13 september 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.