Start

Vilka tidsgränser gäller vid förhandsannonsering vid öppet förfarande?

Vilka tidsgränser gäller. d.v.s. hur länge före den rätta annonsen måste förhandsannonsen ligga ute?

Stefan Eriksson

Publicerad 26 april 2019

Hej Stefan,

Vi uppfattar din fråga som att du inte avser att använda förhandsannonsen som en anbudsinfordran. Detta eftersom du nämner ”den rätta annonsen” i din fråga.

Som utgångspunkt finns det ingen tidsfrist att förhålla sig till när det gäller förhandsannons för att informera om planerade upphandlingar. Dock finns en minsta tidsfrist för hur länge förhandsannonsen måste ligga ute om den upphandlande myndigheten avser att använda möjligheten att förkorta tidsfristen för att lämna anbud. Tidsfristen för anbud i ett öppet förfarande får förkortas endast om förhandsannonsen skickades för publicering minst 35 dagar men högst 12 månader före den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förhandsannons för att informera om planerade upphandlingar
  • 11 kap. 5 § LOU – förkortade tidsfrister efter förhandsannonsering
  • 11 kap. 5 § andra stycket punkten 2 LOU – en tidsfrist får förkortas endast om förhandsannonsen skickades för publicering minst 35 dagar men högst 12 månader före den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.
Med vänlig hälsning,

Gustav

29 april 2019 (Uppdaterat 24 september 2021)

Hej!
Tack för svar, har även letat en tabell där samtliga tidsfrister framgår i olika upphandlingsförfarande, har ni någon sådan?//stefan

Stefan Eriksson

30 april 2019

Hej Stefan,

Såvitt vi vet har varken vi eller någon annan tagit fram en tabell där samtliga tidsfrister framgår i olika upphandlingsförfarande.

Däremot har vi tagit fram tabeller med de minimifrister som gäller för leverantörer att komma in med anbudsansökningar och anbud vid upphandlingar över tröskelvärdena (annonseringstiden).Oavsett om upphandlingens värde är över eller under tröskelvärdet samt vilket förfarande som används är den upphandlande organisationen skyldig att ta särskild hänsyn till hur komplicerad upphandlingen är när den aktuella tidsfristen beslutas för varje enskild upphandling. Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med ansökningar respektive anbud. De frister som anges i upphandlingslagarna är därmed minimifrister.

Med vänlig hälsning,

Gustav

02 maj 2019 (Uppdaterat 24 september 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.