Start

Vart hittar jag länken till förordning om ersättning för kollektivtrafik på er webb?

Publicerad 09 maj 2019
Hej
Under info om statsstöd skriver ni om en förordning om ersättning för kollektivtrafik, men jag ser ingen länk eller rättsakt om det i texten. Vad syftar ni på? Finns det något annat än förordningen om upphandling inom försörjningssektorn?

Tom Petersen

Publicerad 09 maj 2019

Hej Tom,

Det finns särskilda statsstöds- och upphandlingsregler för kollektivtrafik som den svenska kollektivtrafikfinansieringen baseras på.

Den förordning vi avser på webbsidan är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (kollektivtrafiksförordningen).

Till förordningen finns ett förklarande meddelandet som är mer lätt tillgängligt, Meddelande från kommissionen om tolkningsriktlinjer för förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg (meddelande till kollektivtrafiksförordningen).

Med vänliga hälsningar,

Annika G W

09 maj 2019 (Uppdaterat 04 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.