Start

Måste kommunen upphandla markarbeten vid exploatering på privat mark?

Behöver kommunen handla upp enligt LOU för markarbeten (VA/Väg/kommunalteknik) som gäller privat mark (avser exploatering/bostäder)?

Peter Arnsten

Publicerad 21 maj 2019

Hej Peter,

Inledningsvis bör noteras att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.
 
Ska allmänna anläggningar upphandlas även när en privat aktör äger marken?
Om ett exploateringsavtal innehåller villkor som gör att det ska betraktas som ett kontrakt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) uppstår en upphandlingsplikt. Detta gäller även för allmänna anläggningar när en privat aktör äger marken som ska exploateras.

Med allmänna anläggningar avses samlingsbegreppet för allmänna platser och allmänna anläggningar för vattenförsörjning och avlopp. Allmän plats är till exempel väg, gata, gång- eller cykelväg, parkeringsplats eller park.

Om man gör bedömningen att exploateringsavtalet inte genererar en upphandlingsplikt för kommunen är det viktigt att tänka på att statsstödsreglerna kan bli tillämpliga. Statsstödsreglerna är tillämpliga främst när en överenskommelse inte har utsatts för konkurrens genom en upphandling.

Vad gör att ett exploateringsavtal kan bli ett kontrakt enligt LOU?
För att vara ett upphandlingspliktigt kontrakt enligt LOU måste det innehålla både en prestation och en ersättning. Ersättningen kan vara i form av pengar, en kvittning, en fördel eller något annat av värde för den som tar emot ersättningen. Storleken på ersättningen har ingen betydelse. Ersättningen behöver inte framgå i själva kontraktet utan kan vara en överenskommelse vid sidan av, i en bilaga eller i ett annat avtal, som har koppling till exploateringen, till exempel ett hyreskontrakt. Om det inte förekommer någon ersättning i form av till exempel betalning, kvittning eller nedsättning av avgift, så kan det vara att exploateringsavtalet inte innebär en upphandlingsplikt.

Kommunen måste själv avgöra om det förekommer någon ersättning i exploateringsavtalet.

Läs mer
Källhänvisningar
  • 1 kap. 15 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definitionen av kontrakt
  • 6 kap. 40 § Plan- och Bygglag (2010:900) – definitionen av allmänna anläggningar.
Med vänlig hälsning,

Klara

22 maj 2019 (Uppdaterat 12 juli 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.