Start

Vad menas med entreprenadupphandling och byggentreprenadkontrakt?

Hej,

Vad är definitionen av entreprenadupphandling? Det vill säga när kan Byggentreprenad med tillhörande tröskelvärden nyttjas i offentlig upphandling?

Bengt

Publicerad 13 augusti 2019

Hej,

Med entreprenadupphandling avses vanligtvis en upphandling av ett byggentreprenadkontrakt.

Med byggentreprenadkontrakt avses utförande av arbete, med eller utan projektering, som är hänförlig till en verksamhet som anges i bilaga 1 i lagen om offentlig upphandling (LOU). Med byggentreprenadkontrakt avses även utförande, med eller utan projektering, av ett byggnadsverk. Även när ett byggnadsverk realiseras enligt krav som ställs upp av myndigheten och myndigheten utövar ett avgörande inflytande över typen av byggnadsverket eller över projekteringen, anses det vara ett byggentreprenadkontrakt. Ett byggnadsverk är det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten om resultatet självständigt fyller en teknisk eller ekonomisk funktion.

Om ingen av dessa uppräknade beskrivningar av byggentreprenadkontrakt är tillämpligt, är det istället frågan om ett tjänstekontrakt.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett inköp inom bygg är en tjänst eller en byggentreprenad. Gränsdragningen dem emellan har tidigare beskrivits i inlägget Hur avgör man om det som ska upphandlas utgör ett byggentreprenadkontrakt eller tjänstekontrakt? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av byggentreprenadkontrakt
  • 1 kap. 10 § LOU – definition av byggnadsverk
  • 2 kap. 2 § LOU – blandade kontrakt som avser flera olika slag av upphandling som alla regleras i LOU.
Med vänlig hälsning,

Gustav

13 augusti 2019 (Uppdaterat 21 juni 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.