Start

Finns det en skyldighet för upphandlande myndigheter att omvärldsbevaka?

Hej

Jag har arbetar i snart 30 år i it branschen både i privat och offentlig sektor. En reflektion är att offentlig verksamhet håller fast vid samma kontakter och samma leverantörer år efter år. Att finnas med på ramavtal eller på kammarkollegieavtalet verkar inte spela någon roll man får inte ens möjlighet att träffa vissa organisationer för att presentera sig och företaget man representerar. Hur ser uppdraget ut för en tjänsteman i offentlig sektor eller annan politiskt styrd organisation.

Är man inte skyldig att omvärldsbevaka?

Tacksam för återkoppling

Annie Gozzi

Publicerad 23 augusti 2019

Hej Annie,

Det är som utgångspunkt den upphandlande myndigheten som definierar sitt behov och hur detta behov ska tillgodoses, men den processen kan givetvis göras gemensamt med marknaden på olika sätt. Läs gärna mer om tidig dialog och funktionskrav i upphandling på vår webbplats.

Det finns ingen skyldighet för en upphandlande myndighet att omvärldsbevaka, även om det naturligtvis kan underlätta för den upphandlande myndigheten vid bedömningen av vilka kommande behov som kan tänkas uppstå och hur de befintliga eller kommande behoven bäst kan tillgodoses.

I vår tredje utgåva av Trendens – Upphandlingsmyndighetens årliga rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet, fokuserade vi på temat Upphandling i en föränderlig värld. Där lyfts omvärldsbevakning fram som en viktig del i det strategiska arbetet inom offentlig upphandling för att kunna möta de utmaningar som en förändrad omvärld innebär. Du hittar Trendens på vår webbplats. På vår webbplats finner du även information om strategiskt inköpsarbete, där omvärldsbevakning kan vara en viktig del.

Läs mer
För att läsa mer om tidig dialog i upphandling, se inlägget Hur för man tidig dialog med leverantörerna utan att ge någon fördelar? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

26 augusti 2019 (Uppdaterat 03 maj 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.