Start

Går det att omförhandla befintliga avtal när en upphandlande enhet är under ekonomisk press?

Publicerad 04 september 2019
Hej,

jag undrar vilka möjligheter som finns att omförhandla befintliga avtal när upphandlande enheten är under ekonomisk press.
Jag förstår att det är inte så enkelt att bryta befintliga avtal men hur gör man i en situation med dålig ekonomi: Är det möjligt att ringa de största leverantörer och kräver att de skall minska priser om t.ex. 10% och att man annars ska byta leverantörer?

Mvh

Anonym

Publicerad 04 september 2019

Hej,

Det går bra att omförhandla befintliga avtal, men ändringar av avtal får bara ske under vissa förutsättningar. Regler om ändringar av kontrakt och ramavtal återfinns i 16 kap. 8–14 §§ lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). En förutsättning att göra en ändring i ett avtal som föregåtts av en upphandling där lagen är tillämplig kräver alltså att ändringen faller in under någon av de angivna bestämmelserna. Annars måste en ny upphandling göras. Vid mindre ändringar kan bestämmelsen 16 kap. 9 § LUF om ändringar av mindre värde vara intressant att titta närmre på.

För att ändra ett befintligt avtal krävs dessutom att den upphandlande enheten kommer överens med leverantören om att så ska ske, om inte avtalet anger något annat.

I slutet av ditt inlägg anger du att ni kommer att byta leverantör om inte leverantören går med på ändringen. Som utgångspunkt går det bra att argumentera på det sättet i en omförhandling av ett befintligt avtal. I en sådan situation kan det vara bra att i förväg utreda vilka möjligheter som finns att avsluta avtalet och vilka möjligheter som finns för att genomföra en ny upphandling.

Läs mer
Läs även inläggen Går det att omförhandla ett befintligt avtal innan förlängning enligt förlängningsoption? och i vår Frågeportal. Se även uppdragsrapporten Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen.

Källhänvisningar
16 kap. 8–14 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – Ändringar av kontrakt och ramavtal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

4 september 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.