Start

Är ett ofullständigt anbud ett inkommet anbud eller inte?

Publicerad 11 oktober 2019
Hej

Om man annonserar en upphandling med fler anbudsområden och det inkommer ett anbud där leverantören besvarat/bekräftat samtliga kvalificeringskrav men inte har valt att besvara något av de angivna anbudsområdena (krav på tjänsten); räknas detta då som ett inkommet anbud eller inte?

Mona

Publicerad 11 oktober 2019

Hej Mona,

Vad ett lämnat anbud är bestäms av avtalslagen
Lagen om offentlig upphandling (LOU) definierar vare sig vad ett anbud är eller när ett anbud ska anses ha inkommit till en upphandlande myndighet. Istället bestäms detta av avtalsrätten.

Ett anbud är något förenklat en given viljeförklaring där den givande parten förbinder sig till sitt erbjudande. Ett anbud är inkommet när det har kommit mottagaren tillhanda. En upphandlande myndighet får enligt LOU inte ta del av innehållet i anbuden förrän tidsfristen för anbud har gått ut. Det innebär att ett anbud är inkommet när den upphandlande myndigheten öppnar det. I sammanhanget kan nämnas att ett anbud kan återtas av anbudsgivaren, om återtagandet kommer mottagaren tillhanda senast samtidigt som mottagaren tar del av det ursprungliga anbudet. Det saknar betydelse om ett inkommet anbud är bristfälligt och därmed anses olämpligt, ogiltigt eller oacceptabelt, eftersom det fortfarande är ett inkommet anbud.

Källhänvisningar
  • 1 kap. lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) – om slutande av avtal
  • 12 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – öppnande av anbudsansökningar och anbud
  • 1 kap. 7 § avtalslagen – om återkallelse av anbud eller accept.
Med vänlig hälsning,

Mattias

14 oktober 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Frågeservice är stängt den 29 maj på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.