Start

Hur lång tid får anbudsutvärderingen pågå i ett dynamiskt inköpssystem?

Hur lång är tidsfristen för utvärdering av de anbud som kommer in i steg 2 i DIS? Är det 10 dagar eller längre?

EB

Publicerad 24 oktober 2019

Hej,

Tidsfristen som upphandlande myndighet har att förhålla sig till om 10 arbetsdagar för utvärdering, gäller endast när en leverantör ansöker om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem.

Någon motsvarande tidsfrist för utvärdering av inkomna anbud finns inte oavsett om anbuden har lämnats inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem eller vid ett annat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Läs mer 
Läs mer om lång tid en anbudsutvärdering får ta i inlägget Hur lång tid får anbudsutvärderingen pågå? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

25 oktober 2019 (Uppdaterat 07 maj 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.