Start

Är det tillåtet att kombinera ett ramavtal med ett dynamiskt inköpssystem (DIS)?

Hej,

Jag undrar om det är tillåtet för en upphandlade myndighet att inrätta ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för vissa avgränsade tjänster som redan ingår i ett bredare ramavtal genom en tidigare genomförd upphandling?

Gunnar

Publicerad 29 oktober 2019

Hej Gunnar,

Det finns ingen bestämmelse i lagen om offentlig upphandling som hindrar en upphandlande myndighet från att inrätta ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för varor och tjänster som redan omfattas av ett upphandlat ramavtal.

Däremot så kan det finnas avtalsrättsliga hinder mot ett sådan upplägg. Ett exempel skulle kunna vara att villkoren i är utformade på ett sådant sätt som innebär att den upphandlande myndigheten är skyldig att avropa alla de varor och tjänster som ramavtalet omfattar från de leverantörer som är parter i ramavtalet. Ett belysande mål från HD är NJA 2021 s. 643 - där den upphandlande organisationen handlat varor utanför ramavtalet exklusiva kompetens. Den upphandlande myndigheten är alltså bunden till att endast köpa de aktuella varorna och tjänsterna av ramavtalsleverantörerna för att inte begå ett kontraktsbrott, vilket kan resultera i skadeståndsskyldighet. Det kan därför vara bra att kontrollera om det avtalsrättsligt finns en möjlighet att köpa varor och tjänster utanför ramavtalet.

När DIS:et inrättas kan det vara lämpligt att informera potentiella leverantörer om att det även finns ett ramavtal som omfattar samma typer av varor och tjänster som DIS:et avser och vice versa när ramavtalet eventuellt ska upphandlas på nytt.
 
Källhänvisningar 
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

31 oktober 2019 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.