Start

Måste man teckna ett hyreskontrakt parallellt med koncessionsavtalet upphandlat enligt LUK?

Publicerad 04 november 2019
Hej!
Vid upphandling av drift av restaurang i egen ägd lokal enl LUK, måste det upprättas ett hyreskontrakt eller kan man enbart skriva ett avtal om nyttjande av ytan för drift av verksamheten mot en på förhand bestämd avgift?

K

Publicerad 04 november 2019

Hej,

Det finns inga bestämmelser i lagen om upphandling av koncessioner (LUK) som anger att ett hyreskontrakt måste tecknas vid sidan av ett koncessionsavtal. Däremot kan det finnas bestämmelser i andra lagar som den upphandlande myndigheten behöver ta hänsyn till när koncessionsavtalet även omfattar hyra av lokal, exempelvis 12 kap. jordabalken (JB).

Upphandlingsmyndigheten ger stöd inom frågor om upphandling, hållbarhet och statsstöd. För att få svar på frågan om ett hyreskontrakt ska tecknas parallellt med ett koncessionsavtal rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist inom den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Notera att om ett hyreskontrakt ska tecknas parallellt med koncessionsavtalet bör särskild hänsyn tas till villkoren i koncessionen i samband med upprättande av hyreskontraktet. Det kan även vara lämpligt att ha med hyreskontraktet som en bilaga till koncessionsavtalet.

Läs mer
Läs mer om skillnaden mellan en tjänstekoncession och ett hyreskontrakt i inlägget Tjänstekoncession vs. hyreskontrakt i vår Frågeportal.

Läs mer om koncessioner på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 12 kap. jordabalk (1970:994) – bestämmelser om hyra av bostad och lokal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

08 november 2019 (Uppdaterat 06 juli 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.