Start

Handlar statsstödsfrågorna bara om bidrag från staten?

Publicerad 06 november 2019
Hej,

Vi har tolkat det som att statsstödsfrågorna på Upphandlingsmyndigheten har att göra med bidrag från staten, stämmer det?

Mvh. Per

Per

Publicerad 06 november 2019

Hej Per,

Upphandlingsmyndigheten har ett uppdrag att ge vägledning till kommuner och regioner om tillämpningen av Europeiska Unionens statsstödsregler.

Begreppet ”statsstöd” handlar om stöd från det offentliga (staten, kommuner, regioner, kommunala bolag) till företag (som bedriver ekonomisk verksamhet). Stöd är all typ av överföring, det vill säga direkta bidrag, indirekt förmån eller fördel, borgensåtaganden, lån på inte affärsmässiga villkor, köp av varor och tjänster till överpris, och så vidare. På så sätt är ett gynnande genom att kostnader som normalt belastar ett företags budget minskar, ett statsstöd. Statsstödsreglerna kommer in lite överallt i både statens, kommunernas och regionernas verksamheter.

Statsstöd är olagligt, om inte det är godkänt före av EU-kommissionen, ett gruppundantag är tillämpligt eller de minimis reglerna är tillämpliga. Om den åtgärd som exempelvis en kommun vill vidta är ett statsstöd, så måste det alltså hanteras i enlighet med statsstödsreglerna – annars är det olagligt.

Statsstödsfunktionen på Upphandlingsmyndigheten finns för att ge vägledning till kommuner och regioner om vilka möjligheter och begränsningar statsstödsregelverket har. Du kan läsa mer om vad statsstöd är på vår webbplats.

Uppdaterad: den 6 november 2019

Med vänlig hälsning,

Annika G W

06 november 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.