Start

Gäller absolut sekretess i samband med framtagandet av upphandlingsdokumenten?

Hej! Projektledaren i en upphandling har sagt till mig att arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag inför en upphandling är belagd med sekretess. Jag tror inte det. Jag tror att sekretess infaller vid tiden då anbuden efterfrågas och fram till tilldelningen (och eventuell begärd sekretess). Jag tror att sekretess finns på grund av rättviseaspekten och kartellproblematik. Jag tycker det är konstigt att jag inte får diskutera framtagandet av en kravspecifikation med mina kollegor för att nå ett så bra underlag för våra behov som möjligt. Har projektledaren rätt? Ska en arbetsgrupp arbeta "hemligt" med framtagandet av ett förfrågningsunderlag/kravspecifikation - och i så fall varför? Tacksam för svar.

Malin

Publicerad 08 november 2019

Hej Malin,

Behovs- och marknadsanalyser inför en upphandling
Det finns många myter och föreställningar om offentlig upphandling och en av dessa är att det föreligger absolut sekretess i samband med utarbetandet av upphandlingsdokumenten. För att kunna arbeta fram ett relevant underlag så det tvärtom viktigt att den upphandlande myndigheten genomför bland annat en intern behovsanalys och extern marknadsanalys i samband med förberedelserna inför en upphandling.

Absolut sekretess vid upphandling
Precis som du är inne på så börjar bestämmelsen om absolut sekretess vid upphandling att gälla i samband med att den upphandlande myndigheten har gått ut med ett meddelande om upphandling, vilket oftast sker genom en annons enligt 10 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). De uppgifter som omfattas av absolut sekretess är anbud och uppgift som rör anbud. Den absoluta sekretessen omfattar exempelvis en eventuell förteckning över vilka leverantörer som tagit del av upphandlingsdokumenten.

Läs mer
Läs mer om vikten av att genomföra en intern behovsanalys och en extern marknadsanalys på vår webbplats. För mer information om vilka bestämmelser som finns avseende sekretess i samband med en upphandling hänvisar vi till inlägget Från och med när gäller ”absolut sekretess” i en upphandling? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

12 november 2019 (Uppdaterat 03 maj 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.