Start

Vad är ett börkrav och vilka skyldigheter har leverantören att uppfylla dessa under avtalstiden?

Publicerad 13 november 2019
Vad gäller om anbudsgivaren har råkat sätta JA på ett börkrav som egentligen skulle varit ett NEJ, vunnit upphandlingen, och anbudsgivaren märker detta först efter avtalet är signerat? Vad innebär BÖR egentligen och vad har anbudsgivaren för skyldigheter?

JN

Publicerad 13 november 2019

Hej,

I upphandlingslagstiftningen finns det ingen definition av begreppet börkrav men de allra flesta använder begreppet för att benämna så kallade tilldelningskriterier. Ett tilldelningskriterium är ett önskemål från den upphandlande myndighetens sida och det finns som regel inte en obligatorisk skyldighet för leverantörerna att uppfylla kriteriet för att kunna delta i upphandlingen. Uppfyller leverantören hela eller delar av tilldelningskriteriet framgår det av utvärderingsmodellen vilka fördelar det för med sig i utvärderingen. Detta innebär även att om det i samband med utvärderingen visar sig att leverantören inte uppfyller delar eller hela tilldelningskriteriet så kommer leverantören inte heller att få lika stora fördelar i utvärderingen.

Vad händer om det under avtalstiden framgår att den vinnande leverantören inte uppfyller ett börkrav som denne har angett att den uppfyller?
Om leverantören i sitt anbud har angett att den uppfyller ett tilldelningskriterium, och den upphandlande myndigheten har godtagit detta blir tilldelningskriteriet normalt sett ett avtalsvillkor, exempelvis genom att parterna i avtalet hänvisar till att leverantörens anbud utgör en avtalshandling. Leverantören har då en avtalsrättslig skyldighet att uppfylla kriteriet under hela avtalsperioden. För att avgöra vilka avtalsrättsliga skyldigheter leverantören har och vilka sanktioner som kan bli aktuella om leverantören bryter mot dessa måste en bedömning göras i det enskilda fallet.

Läs mer
Läs mer om den upphandlande myndighets skyldigheter om det vid en utvärdering framkommer att en anbudsgivare inte uppfyller ett tilldelningskriterium i inlägget Vad händer i utvärderingen om leverantören inte uppfyller ett börkrav som de uppgett att den gör? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

19 november 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.

Relaterade frågor