Start

Vad händer med ett dynamiskt inköpssystem vid byte av upphandlingsverktyg?

Hej,
Ser ni att man, vid ett byte av upphandlingsverktyg, behöver avsluta befintligt DIS och skapa ett nytt i det nya upphandlingsverktyget med allt vad det kräver i form av ny ansökansperiod samt ny kvalificering av leverantörer eller kan man (ur ett legalt perspektiv) bara skapa motsvarande upphandling/avtal i det nya upphandlingsverktyget och koppla det till alla befintliga leverantörer?

Stefan

Publicerad 19 november 2019

Hej Stefan,

Ett dynamiskt inköpssystem är en metod för upphandling och är inte kopplat till ett upphandlingsverktyg. Lite förenklat kan man säga att upphandlingsverktyget är det verktyg som hjälper den upphandlande myndigheten att administrera det dynamiska inköpssystemet.

Eftersom ett byte av ett upphandlingsverktyg endast innebär en ändring av hur administrationen kring det dynamiska inköpssystemet ska skötas, så ser vi inte varför den upphandlande myndigheten skulle behöva avbryta det befintliga dynamiska inköpssystemet för att upprätta ett nytt i det nya upphandlingsverktyget.

Inför ett byte av ett upphandlingsverktyg så kan det vara lämpligt att utreda det gamla och det nya upphandlingsverktygets koppling till EU:s annonseringsdatabas, Tender Electronic Daily (TED), och hur överflyttningen av det dynamiska inköpssystemet ska ske praktiskt.

Notera även att den upphandlande myndigheten i samband med bytet kan behöva uppdatera informationen i upphandlingsdokumentet avseende den elektroniska utrustning som används samt tekniska arrangemang och specifikationer för anslutning. Självklart måste även de leverantörer som är godkända i det dynamiska inköpssystemet informeras om flytten och vad som kan komma att krävas av dem exempelvis avseende registrering i det nya upphandlingsverktyget.

Källhänvisningar
8 kap. 5 § punkten 2 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – av upphandlingsdokumenten ska framgå nödvändig information om inköpssystemet.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

22 november 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.