Start

Kan upphandling av varor utgöra ett byggentreprenadkontrakt?

Vi är ett kommunalt bolag och verkar inom försörjningssektor (LUF). Vi bygger bland annat ut bredband (fiber under mark), gräver ner äldre elledningar samt lägger nya elledningar, samt lägger nya värmeledningar (fjärrvärme). Elledningsdelen är allra störst. Vi köper grus och kross med frakt till våra utbyggnader av ledningar. Nu ska vi upphandla grus och kross med frakt för 8 miljoner under 4 års tid (2+2 år). Min fråga: tillhör grus och kross varuinköp eller byggentreprenad? Ändamålet för grus och kross är utbyggnad av ledningar.

Tack på förhand!

Upphandlingsansvarig

Publicerad 20 november 2019

Hej,

Om upphandlingen avser grus och kross samt leverans av dessa utgår vi ifrån att det är frågan om ett köp av varor. Av din beskrivning framgår inget som tyder på att det finns inslag av byggentreprenad i upphandlingen.

Vad är ett byggentreprenadkontrakt i LUF:s mening?
Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) omfattar upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader.

Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som
  1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1,
  2. avser utförande eller både projektering och utförande av ett byggnadsverk, eller
  3. innebär att ett byggnadsverk realiseras, enligt krav som ställs upp av en upphandlande enhet som utövar ett avgörande inflytande över typen av byggnadsverk eller över projekteringen.
Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten, om resultatet självständigt fyller en teknisk eller ekonomisk funktion.

Om föremålet för upphandlingen endast avser en anskaffning av en vara (grus och kross) samt leverans av varan kan det inte vara fråga om ett byggentreprenadkontrakt enligt LUF:s mening. Om leverantören däremot utför ett arbete som avses i någon av de ovan angivna punkterna är det frågan om ett byggentreprenadkontrakt.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 8 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – definition av byggentreprenadkontrakt
  • 1 kap. 9 § LUF – definition av byggnadsverk
  • prop. 2015/16:195 s. 190 – bilaga 1 till LUF.

Med vänlig hälsning,

Mattias

22 november 2019 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.