Start

Behövs en individuell rapport vid upphandling enligt LUF?

Hej

Enligt LUF 12:12 finns kravet på vad ett tilldelningsbeslut ska innehålla för info. Vidare anges i 12:13 att "En upphandlande enhet ska på begäran av en anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar om
1. utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna i ramavtalet, och
2. i förekommande fall hur förhandlingarna eller dialogen med anbudsgivarna har fortlöpt."

Detta tolkar jag som att vi inte behöver ha en utvärderingsrapport (individuell rapport) annat i de fall anbudsgivarna begär det. Någon särskild skrivning om individuella rapporter finns inte i LUF.

Om man sedan tittar i upphandlingsförordningen så står det att den gäller för LUF i 1§. I 16§ anges föreskrifter om vad en individuell rapport ska innehålla för information.

i LUF 12:15 finne en regel om Information om upphandlingsförfaranden som är speciell för just LUF. Vad innebär den?

Min fråga är helt enkelt vad gäller för LUF? Det finns en särskild bestämmelse för LUFS men inte för LUF.

Och nästa fråga vad gäller för FKU:er (LUF)

Hälsningar Anette

Anette Eriksson

Publicerad 27 november 2019

Hej Anette,

Det är korrekt tolkat att en upphandlande enhet inte har någon skyldighet upprätta en individuell rapport för varje avtal som tilldelas.

Det stämmer att det i upphandlingsförordningen finns bestämmelser som gäller vid upphandling enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 16 § upphandlingsförordningen gäller inte vid en upphandling enligt LUF.

Bestämmelsen 12 kap. 15 § LUF innebär att en upphandlande enhet ska bevara lämplig information om varje kontrakt som tilldelas, ramavtal som ingås och dynamiskt inköpssystem som inrättas. I bestämmelsen förtydligas att informationen som bevaras ska vara tillräcklig för att vid ett senare tillfälle kunna motivera beslut om
  • kvalificering, uteslutning och urval av leverantörer samt tilldelning av kontrakt
  • användning av förhandlat förfarande utan föregående annonsering
  • tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. LUF om att viss upphandling ska undantas från lagens tillämpningsområde
  • att godkänna inlämning av anbud med andra medel än elektroniska.
Vid upphandling enligt LUF ska upphandlande enheter dessutom dokumentera hur upphandlingen genomförs. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera enhetens beslut i upphandlingens samtliga skeden.

Eftersom inget i LUF talar för att förnyad konkurrensutsättning inte ska omfattas av reglerna vi redogör för ovan i LUF kan det därför antas att samma sak gäller vid en förnyad konkurrensutsättning. Om inte annat får det anses vara lämpligt att agera i enlighet med dem även vid en vid en förnyad konkurrensutsättning.

Läs mer
Läs mer om dokumentationsplikt på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • upphandlingsförordning (2016:1162)
  • 12 kap. 15 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – information om upphandlingsförfaranden
  • 12 kap. 14 § LUF – dokumentationsplikt.
Med vänlig hälsning,

Gustav

29 november 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.