Start

Hur precis ska man vara gällande utvärderingen i steg 2 i ett selektivt förfarande?

Hej.

Hur precisa måste den upphandlande enheten vara gällande utvärderingen i steg 2 i ett selektivt förfarande?

Räcker det att skriva att utvärderingen kommer utgå från grunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet eller kan man kräva att de preciserar sin utvärderingsmodell redan i steg 1? Anledningen till min fråga är att en del modeller slutar ändå med att det är priset som avgör och då vill vi kunna ta ställning till om vi vill lämna anbud med vald modell redan i steg 1.

Ulrika Lindgren

Publicerad 05 december 2019

Hej Ulrika,

Nej, det finns inget krav på att utvärderingsmodellen är preciserad på det sätt du beskriver redan i annonsen. Kravet är att den upphandlande myndigheten ska ange uppgifter om tilldelningskriterier och kriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning i den skriftliga inbjudan att lämna anbud (steg 2), om inte detta har redovisats i något annat upphandlingsdokument. En upphandlande myndighet får dock ange denna information i annonsen också (steg 1), men det är ingen skyldighet.

Källhänvisningar
10 kap. 9 § tredje stycket punkten 5 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – inbjudan att lämna anbud ska innehålla tilldelningskriterierna och dess inbördes vikt eller prioritetsordning.

Med vänlig hälsning,

Mattias

09 december 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.