Start

Är enbart pris en lämplig och tillåten utvärderingsgrund?

Hej,
Jag undrar om det är rimligt, eller ens förenligt med lagen om offentlig upphandling, att en myndighet vid upphandling av en produkt som kräver viss teknisk och yrkesmässig kapacitet för att monteras och installeras på ett betryggande och säkert sätt använder sig av enbart pris som utvärderingsgrund?

Förvisso riskerar man inte att missgynna någon anbudsgivare men man har heller inga möjligheter att påverka kvaliteten på den levererade produkten.

Om jag exempelvis ska renovera hemma så är priset viktigt men så är även att det blir rätt utfört och då väljer jag att anlita en snickare före en trädgårdsmästare.

Borde inte detsamma gälla vid offentliga upphandlingar?

Henrik

Publicerad 10 januari 2020

Hej Henrik,

En upphandlande myndighet ska tilldela kontraktet till den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån någon av utvärderingsgrunderna bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris. Det är med andra ord möjligt och förenligt med lagen om offentlig upphandling (LOU) att utvärdera anbuden med pris som utvärderingsgrund. Det är den upphandlande myndigheten som bedömer vilken utvärderingsgrund som är lämplig att använda vid varje enskild upphandling.

En vanlig missuppfattning är att en upphandling med utvärderingsgrunden pris innebär att den upphandlande myndigheten inte ställt krav på några kvalitetsaspekter av den vara, tjänst eller byggentreprenad som upphandlingen avser. Detta stämmer alltså inte. Den upphandlande myndigheten har stora möjligheter att säkerställa kvaliteten genom att ställa obligatoriska krav med anknytning till föremålet för upphandlingen, exempelvis vilka tekniska egenskaper som varan, tjänster eller byggentreprenaden ska ha (tekniska specifikationer) eller leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet (kvalificeringskrav).

Slutresultatet av en upphandling som utvärderas enligt grunden pris kan därför uppnå samma kvalitet som slutresultatet av en upphandling som utvärderats utifrån någon av de andra utvärderingsgrunderna.

Läs mer
Läs mer om grunderna för utvärdering på vår webbplats.

Källhänvisningar,
  • 16 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – grunder för utvärdering
  • 14 kap. 1 § LOU - kvalificeringskrav
  • 9 kap. LOU – tekniska krav.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

13 januari 2020 (Uppdaterat 19 februari 2020)

Bra kommentar!

Christer, upphandlare

13 februari 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.