Start

Kan en upphandlande myndighet lämna anbud i upphandling som annan upphandlande myndighet genomför?

Hej!
Kan kommunens lokalvårdsenhet lämna anbud i Regionens upphandling av lokalvård? Är det med andra ord okej att kommunens lokalvårdsenhet konkurrerar med privata företag inom lokalvårdsbranschen? Vad gäller?

Stina

Publicerad 21 januari 2020

Hej Stina,

Lagen om offentlig upphandling (LOU) omfattar inte situationen när en upphandlande myndighet ska sälja en vara, tjänst eller byggentreprenad. Att köparen är en upphandlande myndighet saknar betydelse i sammanhanget. Det finns alltså inget upphandlingsrättsligt hinder mot att en kommun är leverantör i en offentlig upphandling. Leverantörsbegreppet i LOU omfattar alla fysiska och juridiska personer som tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader på marknaden.

Notera dock att bestämmelser i kommunallagen och konkurrenslagen kan påverka vad som är tillåtet i det enskilda fallet. För stöd i kommunalrättsliga frågor hänvisar vi till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För mer information om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, se Konkurrensverkets webbplats.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definitionen av leverantör
  • EU-domstolens dom i mål C-305/08 CoNISMa – en anbudsgivare kan vara ett offentligrättsligt objekt.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

24 januari 2020 (Uppdaterat 14 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.