Start

Kan en upphandlande myndighet göra en gemensam upphandling med ett privat företag?

Finns det något som hindrar att en upphandlande myndighet upphandlar ett ramavtal, enligt LOU, som både den upphandlande myndigheten och ett privat företag är avropsberättigade på? Givetvis under förutsättning att de framgår av upphandlingsdokumenten vilka som ska vara avropsberättigade?

Annika

Publicerad 07 februari 2020

Hej,

Det finns inget upphandlingsrättsligt hinder mot att en upphandlande myndighet genomför en ramavtalsupphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) där privata organisationer är angivna som avropsberättigade parter i ramavtalet. En organisation som inte omfattas av upphandlingslagstiftningen kan frivilligt välja att följa bestämmelserna i LOU.

Det kan dock finnas konkurrensrättsliga aspekter som kan behövas tas i beaktande i en sådan situation du beskriver. Vi tänker exempelvis på situationen där en privat aktör genom samordnad upphandling med en offentlig aktör får tillgång till varor eller tjänster för en väsentligt lägre kostnad än om de genomfört sina egna inköp. För det konkurrensrättsliga perspektivet hänvisar vi till Konkurrensverket, se deras webbplats för kontaktuppgifter.

Notera att om en privat aktör agerar ombud eller upphandlingsstöd till en upphandlande myndighet i en upphandling ska dennes tjänster som utgångspunkt upphandlas enligt LOU. Läs mer om detta i inlägget Kan ansvar för en upphandling överlåtas till ett privat företag? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Alexandra

Strategisk inköpare

11 februari 2020 (Uppdaterat 09 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.