Start

Får en inköpscentral upphandla åt privata aktörer?

Får en inköpscentral upphandla åt privata aktörer? Om nej, vad innebär det för risker om inköpscentralen ändå gör det?

Stina Bergquist

Publicerad 18 mars 2020

Hej Stina,

En förutsättning för att vara en inköpscentral enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) är att det är frågan om en upphandlande myndighet. Det finns inget upphandlingsrättsligt hinder mot att en upphandlande myndighet genomför en ramavtalsupphandling enligt LOU där privata organisationer är angivna som avropsberättigade parter i ramavtalet. En organisation som inte omfattas av upphandlingslagstiftningen kan frivilligt välja att följa bestämmelserna i LOU.

Det kan dock finnas både statsstöds- och konkurrensrättsliga aspekter som kan behövas tas i beaktande i en sådan situation du beskriver, exempelvis vilka privata aktörer som får ingå som avropsberättigade parter (alla eller endast vissa utvalda) men också möjligheten att som offentlig aktör agera som inköpskonsult på en marknad.

Statsstöd är när det offentliga, till exempel en kommun, stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel, till exempel genom förmånliga, icke-marknadsmässiga villkor och det leder till att mottagaren får en fördel jämfört med andra aktörer som kan påverka konkurrensen och handeln inom EU. De sistnämnda kraven är lågt ställda och är oftast uppfyllda redan när mottagaren har fått en fördel. Alla kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett statsstöd. Statsstöd är som huvudregel förbjudet om det inte godkänts av Europeiska kommissionen (kommissionen)eller utformats enligt vissa undantagsregler, exempelvis den allmänna gruppundantagsförordningen.

Läs mer om vad som är statsstöd på vår webbplats.

Upphandlingsmyndigheten ger vägledning till kommuner och landsting om tillämpningen av statsstödsreglerna, men utövar inte någon tillsyn. Det är kommissionen som utövar tillsyn avseende medlemsstaternas tillämpning av statsstödsreglerna.

För det konkurrensrättsliga perspektivet hänvisar vi till Konkurrensverket, se deras webbplats för kontaktuppgifter.

Källhänvisningar
1 kap. 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av inköpscentral.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

24 mars 2020 (Uppdaterat 21 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.