Start

Vilka tjänster kan tillhandahållas genom ett valfrihetssystem enligt LOV?

Publicerad 24 mars 2020
Alltså specificerat. Inte bara exempel på tjänster utan gärna exakt svar vilka. (Jag vet att LOV omfattar vissa tjänster som tidigare var upptagna som B-tjänster i bilaga 3 till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU))

Felicia Lindelöw

Publicerad 24 mars 2020

Hej Felicia,

Lagen om valfrihetssystem (LOV) kan tillämpas för tjänster inom hälsovård och socialtjänst, som omfattas av CPV-kod 79611000-0 eller 85000000-9 till 85323000-9 enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 (CPV-förordningen).

Lagen gäller dock inte tjänster som omfattas av CPV-kod 85311300-5 (Barn- och ungdomsomsorg), 85321000-5 (Administration inom socialtjänsten) eller 85322000-2 (Kommunalt åtgärdsprogram).

Möjligheten att tillämpa LOV begränsas alltså till ett antal CPV-koder. Detta innebär dock inte att den kommunala kompetensen förändras, det vill säga de uppgifter som en kommun eller regionen får, och ska, utföra. Tjänsterna får alltså bara tillhandahållas inom ramen för kommunernas respektive regionernas kompetens och den yttersta gränsen för vilka tjänster en region eller en kommun kan inrätta ett valfrihetssystem för regleras i annan lag, exempelvis kommunallagen (KL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

För Arbetsförmedlingen gäller lagen om valfrihet hos Arbetsförmedlingen för tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Följande CPV-koder (tjänster) omfattas av LOV:
 • 79611000-0 Jobbsökningstjänster
 • 85000000-9 Hälso- och sjukvård samt socialvård
 • 85100000-0 Hälsovårdstjänster
 • 85110000-3 Sjukhustjänster och tillhörande tjänster
 • 85111000-0 Sjukhustjänster
 • 85111100-1 Kirurgisk sjukhusvård
 • 85111200-2 Läkarvård på sjukhus
 • 85111300-3 Gynekologisk sjukhusvård
 • 85111310-6 Provrörsbefruktning
 • 85111320-9 Förlossningsvård
 • 85111400-4 Sjukhusrehabilitering
 • 85111500-5 Mentalvård på sjukhus
 • 85111600-6 Ortopediska tjänster
 • 85111700-7 Syrgasbehandling
 • 85111800-8 Patologiska tjänster
 • 85111810-1 Blodanalys
 • 85111820-4 Bakteriologisk analys
 • 85111900-9 Sjukhusdialys
 • 85112000-7 Stödtjänster på sjukhus
 • 85112100-8 Leverans av sänglinne till sjukhus
 • 85112200-9 Öppenvård
 • 85120000-6 Läkarvård och tillhörande tjänster
 • 85121000-3 Läkarmottagningstjänster
 • 85121100-4 Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
 • 85121200-5 Medicinska specialisttjänster
 • 85121210-8 Gynekologisk vård eller förlossningsvård
 • 85121220-1 Njursjukvård eller specialistvård för sjukdomar i nervsystemet
 • 85121230-4 Hjärtsjukvård eller specialiserad lungsjukvård
 • 85121231-1 Hjärtsjukvård
 • 85121232-8 Specialiserad lungsjukvård
 • 85121240-7 Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård
 • 85121250-0 Gastroenterologisk eller geriatrisk vård
 • 85121251-7 Gastroenterologisk vård
 • 85121252-4 Geriatrisk vård
 • 85121270-6 Psykiatrisk eller psykologisk vård
 • 85121271-3 Hem för vård av psykiskt störda personer
 • 85121280-9 Ögonsjukvård, hudsjukvård eller ortopedisk vård
 • 85121281-6 Ögonsjukvård
 • 85121282-3 Hudsjukvård
 • 85121283-0 Ortopedisk vård
 • 85121290-2 Pediatrisk eller urologisk vård
 • 85121291-9 Pediatrisk vård
 • 85121292-6 Urologisk vård
 • 85121300-6 Kirurgiska specialisttjänster
 • 85130000-9 Tandläkarvård och tillhörande tjänster
 • 85131000-6 Tandläkarvård
 • 85131100-7 Tandreglering
 • 85131110-0 Tandregleringskirurgi
 • 85140000-2 Diverse hälsovård
 • 85141000-9 Tjänster utförda av vårdpersonal
 • 85141100-0 Barnmorsketjänster
 • 85141200-1 Sjukskötersketjänster
 • 85141210-4 Vård i hemmet
 • 85141211-1 Dialys i hemmet
 • 85141220-7 Rådgivning tillhandahållen av sjuksköterskor
 • 85142000-6 Paramedicinska tjänster
 • 85142100-7 Sjukgymnasttjänster
 • 85142200-8 Homeopatiska tjänster
 • 85142300-9 Hygientjänster
 • 85142400-0 Hemleverans av inkontinensprodukter
 • 85143000-3 Ambulanstjänster
 • 85144000-0 Patientvård på sjukhus eller i hemmet
 • 85144100-1 Patientvård i hemmet
 • 85145000-7 Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier
 • 85146000-4 Tjänster utförda av blodbanker
 • 85146100-5 Tjänster utförda av spermabanker
 • 85146200-6 Tjänster utförda av organbanker
 • 85147000-1 Företagshälsovård
 • 85148000-8 Medicinsk analys
 • 85149000-5 Farmaceutiska tjänster
 • 85150000-5 Medicinsk bildbehandling
 • 85160000-8 Optikertjänster
 • 85170000-1 Akupunktur och kiropraktik
 • 85171000-8 Akupunktur
 • 85172000-5 Kiropraktik
 • 85200000-1 Veterinärstjänster
 • 85210000-3 Anläggningar för husdjursuppfödning
 • 85300000-2 Socialvård och tillhörande tjänster
 • 85310000-5 Socialt arbete
 • 85311000-2 Social omsorg med inkvartering
 • 85311100-3 Äldreomsorg
 • 85311200-4 Social omsorg för handikappade
 • 85312000-9 Socialvård utan inkvartering
 • 85312100-0 Tjänster för dagcentrer
 • 85312110-3 Barnomsorg inom förskola
 • 85312120-6 Dagvård för handikappade barn och ungdomar
 • 85312200-1 Hemkörning av varor
 • 85312300-2 Vägledning och rådgivning
 • 85312310-5 Vägledning
 • 85312320-8 Rådgivning
 • 85312330-1 Familjeplanering
 • 85312400-3 Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner
 • 85312500-4 Rehabiliteringstjänster
 • 85312510-7 Yrkesrehabilitering
 • 85320000-8 Socialvård
 • 85323000-9 Kommunal hälso- och sjukvård.
Källhänvisningar
 • 1 kap. 1 § lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) - lagen gäller när en upphandlande organisation beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster
 • Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 (CPV-förordningen) - samtliga CPV-koder
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

26 mars 2020 (Uppdaterat 30 mars 2022)

Hej!
Vad gäller för insatser enligt LSS i kommunerna? tex daglig verksamhet eller bostad med särskild service, hittar inte dom insatserna i listan om dom inte då ingår i social omsorg för handikappade? är det helt styrt via upphandling annars? Förutom då personlig assistans där faktiskt kan få lov att välja själva vilken utförare man önskar ha och självbestämmandet är tillgodosett.

Tacksam för svar

Käte Håkansson

22 april 2021

Hej Käte,

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan tillhandahållas genom valfrihetssystem enligt LOV enligt bland annat CPV-koderna för socialvård, socialvård med tillhörande tjänster, socialvård för handikappade eller social omsorg med eller utan inkvartering. Du hittar alla annonser om valfrihetssystem för insatser enligt LSS i vår tjänst Hitta LOV-uppdrag.

Det är endast obligatoriskt för regionerna att inrätta valfrihetssystem inom primärvården. Kommuner kan välja att tillhandahålla insatser enligt LSS genom att antingen bedriva verksamhet i egenregi, upphandla enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller inrätta valfrihetssystem enligt LOV. Dessa olika tillvägagångssätt kan även kombineras.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

23 april 2021 (Uppdaterat 19 december 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.