Start

Ska angiven takvolym räknas in i ramavtalets värde?

Hej!

Vi har en fråga som gäller hur man beräknar en ramavtalsupphandlings värde med anledning av takvolymsdomen.

Vi brukar uppge det uppskattade värdet av våra kommande inköp som ofta är baserat på tidigare års statistik. Därutöver brukar vi ange en takvolym för ramavtalet som är mellan 10-20 % högre än det uppskattade värdet, detta för att inte riskera att ramavtalet blir ogiltigt om vi skulle få ett utökat behov under ramavtalsperioden.

Vår fråga är om det är det uppskattade värdet eller takvolymen som ska anges som upphandlingens värde?

Johanna Söderlund

Publicerad 29 april 2020

Hej Johanna,

EU-domstolen uttalar i dom i mål C-23/20 Simonsen & Weel att annonsen om upphandling dels ska innehålla information om uppskattad kvantitet och/eller uppskattat värde, dels om den största kvantitet och/eller det högsta värdet för det som ska levereras enligt ramavtalet.

I domen anges att takvolymen antingen kan anges i annonsen eller i upphandlingsdokumenten, om leverantörerna får kostnadsfri elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten från och med den dag upphandlingen annonserats. I ett sådant fall iakttas principerna om öppenhet och likabehandling, även om uppgiften anges i upphandlingsdokumenten.

Både en uppskattning av ramavtalets kvantitet och/eller uppskattat värde och en preciserad så kallad takvolym för avtalet ska alltså anges i samband med upphandling av ramavtal. Ramavtalets uppskattade värde och den angivna takvolymen är därmed inte samma sak enligt EU-domstolens bedömning.

Källhänvisningar
  • EU-domstolen dom i mål C-23/20 Simonsen & Weel, punkt 74 – i meddelandet om upphandling ska anges uppskattad kvantitet och/eller det uppskattade värdet och en största kvantitet och/eller ett högsta värde för de varor som ska levereras enligt ett ramavtal och att ramavtalet inte längre har några verkningar när detta gränsvärde har nåtts
  • EU-domstolen dom i mål C-23/20 Simonsen & Weel, punkt 71 – information om den största kvantitet och/eller det högsta värdet för det som ska levereras enligt ett ramavtal kan anges i annonsen om upphandling eller i upphandlingsdokumenten, eftersom det vid direktivstyrd upphandling finns en skyldighet för upphandlande organisationer att ge kostnadsfri elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten från och med den dag då annonsen publicerats.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

30 april 2020 (Uppdaterat 02 juni 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.