Start

Vilka statsstöd har Sverige anmält till EU-kommissionen?

Publicerad 25 maj 2020
Hej! Jag undrar om den ersättningen som utgår med stöd av lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund har anmälts som statsstöd till EU? Går det att läsa om detta i sådana fall? Om stödet inte har anmälts till EU; betraktas inte ersättningen som statsstöd?

Johan

Publicerad 25 maj 2020

Hej Johan,
Det finns ingen officiell sammanställning av vilka stöd svenska regeringen anmält till EU-kommissionen.

Det finns en möjlighet att söka fram kommissionens beslut som gäller Sverige på kommissionens webbplats. Vi har sammanställt en lista över ärenden på kommissionens hantering av svenska statsstöds­ärenden som berör kommuner och regioner under perioden 2000–2021. Tabellen uppdateras fortlöpande.

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner. Vi gör inte bedömningar i enskilda fall av en specifik åtgärds förenlighet med statsstödsreglerna. Vi kan därför inte bistå i en bedömning av vad som gäller i enskilda fall.

För att en åtgärd ska vara statsstöd ska alla rekvisit i begreppet statligt stöd vara uppfyllda. Mer information om vad statsstöd är finns på vår webbplats.

För frågor om skattelagstiftning och reglerna om momskompensation till kommuner och regioner hänvisar vi till Skatteverket och Ekonomistyrningsverket. Resonemang om momskompensation och statsstöd kan du även läsa om i betänkandet SOU 2015:93.

Med vänlig hälsning,

Annika G W

29 maj 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.