Start

Annonsering av kvalificeringssystem inom LUF

Publicerad 04 september 2020
I Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, ÄLUF, framgick att ett kvalificeringssystem ska annonseras årligen om löptiden för systemet är längre än tre år, jämför 7 kap. 5 §.

Någon motsvarighet till denna paragraf saknas i Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)

Även i nya försörjningsdirektivet synes denna bestämmelse ha utgått. Istället framgår av artikel 71.4 c att det är Europeiska unionens publikationsbyrå som svarar för att annonsen finns publicerad under den tid som kvalificeringssystemet är giltigt.

Fråga: Finns det en skyldighet att årligen annonsera ett kvalificeringssystem vars giltighet löper under längre tid än tre år?

Tacksam för svar.

Amar Al-Djaber

Publicerad 04 september 2020

Hej Amar,

Vi ber om ursäkt för att vår återkoppling till dig har dröjt.

7 kap. 5 § ÄLUF är en implementering av artikel 41.3 i ÄLUF-direktivet. Enligt LUF-direktivet finns motsvarigheten till den gamla artikeln 41.3 i artikel 68 i LUF-direktivet (se jämförelsebilagan). Artikel 68 har implementerats i 10 kap. 4 § LUF enligt förarbetena.

Det finns ingenting som tyder på att annonser om kvalificeringssystem måste annonseras årligen. Någon sådan bestämmelse finns inte i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller i upphandlingsförordningen. Någon hänvisning till nämnda artikel i LUF-direktivet återfinns inte heller i förarbetena till LUF.

Däremot framgår att Europeiska unionens publikationsbyrå ska se till att anbudsinfordran som rör ett dynamiskt inköpssystem publiceras fortlöpande under den tid som det dynamiska inköpssystemet är giltigt för att leverantörer ska kunna ansöka löpande (motsvarade artikel 71.4 b i LUF-direktivet). Det är oklart varför den svenska lagstiftaren inte valt att över huvud taget nämna led c i artikeln.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 1237 – 10 kap. 4 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) genomför delvis artikel 68 och del av artikel 92 i LUF-direktivet. Den motsvarar delvis 7 kap. 5 § ÄLUF
  • prop. 2015/16:195 s. 561 - Europeiska unionens publikationsbyrå ska se till att anbudsinfordran som rör ett dynamiskt inköpssystem publiceras fortlöpande under den tid som det dynamiska inköpssystemet är giltigt.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

10 september 2020 (Uppdaterat 06 september 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.