Start

Tilldelning ersättning för kostnader med anledning av covid till entreprenör upphandlad enligt LOU

Vår kommun har en entreprenad för bostad med särskild service enligt LSS och är upphandlad via LOU. Nu vill de ha ersättning för kostnader med anledning av covid-19 med hänvisning till att vi som kommun kan återsöka dessa medel inom riktat statsbidrag genom Socialstyrelsen. Hur ska vi som kommun hantera detta? Kan vi godkänna ansökan och betala ut medel och sedan i vår tur ansöka om desamma hos Socialstyrelsen utan förpliktelser? Eller hur fungerar detta i förhållande till statsstöd? Entreprenören verkar inom flera kommuner och verksamheter i landet och är en stiftelse, vi har ingen möjlighet att kontrollera totalt erhållet belopp i statsstöd för stiftelsen.


Josefine Freij

Publicerad 06 oktober 2020

Hej Josefin,

Inledningsvis vill vi informera dig om att Upphandlingsmyndigheten ger vägledning inom upphandling samt statsstödsfrågor till kommuner och regioner. I detta fall kan även andra regler bli aktuella, i synnerhet kommunallagens regler om stöd till enskilda näringsidkare.

Angående frågan hur ni som kommun ska hantera ett riktat statsbidrag som en entreprenör ansöker om genom Socialstyrelsen och om ni i efterhand sedan kan ansöka om samma stöd, rekommenderar vi att ni vänder er till Socialstyrelsen. Allmän vägledning om reglerna om statsstöd kan vi däremot ge.

Vad är statsstöd?
Statsstöd är när det offentliga, till exempel en kommun, stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det leder till att mottagaren får en fördel jämfört med andra aktörer som kan påverka konkurrensen och handeln inom EU. Statsstöd är förbjudet om det inte har godkänts av Europeiska kommissionen eller omfattas av särskilda undantagsregler.

Reglerna för statsstöd gäller endast om stödmottagaren är ett ”företag”. En stiftelse kan, enligt statsstödsreglerna, betraktas som ett företag om stiftelsen bedriver ekonomisk verksamhet. All verksamhet som går ut på att erbjuda varor och tjänster på en marknad anses utgöra en ekonomisk verksamhet.

För mer information om vad som utgör ekonomisk verksamhet kan du läsa om på vår webb avseende företagskriteriet.

Finns det särskilda statsstödsregler under covid-19?
Med anledning av covid-19-utbrottet har kommissionen öppnat för särskilda möjligheter att lämna stöd till företag vars svårigheter kan kopplas till pandemin. Detta har gjorts genom den så kallade tillfälliga ramen som har utökats tre gånger under pandemin och nu kan beviljas fram till och med den 30 juni 2021.

Den tillfälliga ramen förutsätter att de stöd som möjliggörs under pandemin bidrar till att säkerställa att långsiktigt livskraftiga företag kan fortsätta att bedriva sin verksamhet trots pandemins effekter på näringslivet. Den tillfälliga ramen möjliggör alltså specifika åtgärder som medlemsstaterna kan vidta under det pågående utbrottet av covid-19 för att stödja företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men som i övrigt är livskraftiga. Den tillfälliga ramen tillämpas genom att stöd får lämnas även till företag i svårigheter så länge som företaget inte befann sig i svårigheter den 31 december 2019 eller tidigare.

Vad bör kommuner särskilt tänka på när det föreligger ett statsstöd?
Kommuner som överväger att införa egna statsstöd, bör skyndsamt kontakta enheten för Marknad och konkurrens på Näringsdepartementet för anmälan av stödet och godkännande av kommissionen innan stödet beslutas i organisationen.

Läs merMed vänlig hälsning,

Klara

13 oktober 2020 (Uppdaterat 02 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.