Start

Vilka regler gäller för ändring av avtal för välfärdstjänster som upphandlats före 2019?

Hej!

År 2018 direktupphandlande vi välfärdstjänster i enlighet med de regler som gällde då. Den 1 januari 2019 kom ju nya regler för upphandling av välfärdstjänster och vi undrar nu om vi kan förlänga avtalet från 2018 och med stöd av de nya reglerna från 2019 och den nya, högre direktupphandlingsgränsen? Förlängningen skulle betyda att avtalet understiger den nya direktupphandlingsgränsen för välfärdstjänster.

Mvh Viola

Viola

Publicerad 06 november 2020

Hej Viola,

I förarbetena till de särskilda bestämmelserna för upphandling av välfärdstjänster kan man läsa att reglerna endast ska gälla för upphandlingar som påbörjats efter ikraftträdandet av bestämmelserna.

Det är alltså inte möjligt att använda de nu gällande bestämmelserna om upphandling av välfärdstjänster som för att ändra ett avtal som upphandlats under 2018.

Källhänvisningar
prop. 2017/18:158 s. 95 – bestämmelserna ska endast gälla för upphandlingar som har påbörjats efter ikraftträdandet.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

06 november 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.