Start

Hur stor andel av alla upphandlingar är innovationsupphandlingar?

Publicerad 15 januari 2021
Hej! Håller på att studera till offentlig upphandlare. Jag undrar om det finns en siffra på hur många % av alla upphandlingar per år gäller innovationsupphandlingar. Skulle behöva svar snarast :)

Malin

Publicerad 15 januari 2021

Hej Malin,

Tack för din fråga. Det finns en rad termer som används för att beskriva det du efterfrågar: exempelvis. innovationsupphandling, funktionsupphandling och effektupphandling. En upphandling kan, oavsett förfarande, ha inslag av innovation och funktion i olika grad och i mångt och mycket handlar det om vilket mindset den upphandlande organisationen har när de fokuserar på vilket behov eller problem som ska lösas. I dagsläget har vi dock tyvärr inte möjlighet att särskilja dessa upphandlingar i vår statistik.

Däremot finns det vissa förfaranden som öppnar upp för mer innovation och funktion och dessa är konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innovationspartnerskap. Dessa är dock få till antalet. År 2018 annonserades 34 upphandlingar med konkurrenspräglad dialog och 2 med innovationspartnerskap, sammantaget 0,2 procent av alla annonserade upphandlingar. Men som sagt, den verkliga andelen innovationsupphandlingar är sannolikt högre.

Med vänlig hälsning,

Annika T

18 januari 2021

Hej,
Finns uppdaterad statistik för år 2019 eller finns i dag möjlighet att särskilja de olika typerna av upphandling: innovationsupphandling, funktionsupphandling och effektupphandling?

Marie

25 maj 2021

Hej Marie,

På vår webbplats finns rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020 med de senaste siffrorna.

Det finns idag ännu inte möjlighet att särskilja dessa upphandlingar i vår statistik.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

31 maj 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.