Start

Påverkan på biologisk mångfald vid upphandlingar

Hej!
Har ni några exempel eller riktlinjer man kan använda sig av för att ställa krav på att varor är producerade och transporterade med hänsyn till biologisk mångfald? Vid upphandling av tex livsmedel finns det ju framför allt miljömärkningar av olika slag, men jag tar gärna emot tips och vägledning även för detta. Den lite klurigare frågan är krav kring produktion av andra varor som exempelvis möbler, betong, byggmaterial och liknande. Jag tänker bla på aspekter som att grön/förnybar energi använts i produktion och transport, att materialet i produkterna kommer från miljömärkta råvoaror och sånt. Kan man även ställa krav på tex emballage och förpackningar?

Viveca Jansson

Publicerad 22 januari 2021

Hej!

Tack för din fråga! I vår kriterietjänst finns det många hållbarhetskriterier som direkt eller indirekt tar hänsyn till biologisk mångfald. Som du skriver så är livsmedelsområdet ett sådant område där vi har kriterier som främjar biologisk mångfald. Ta gärna del av vårt stöd på livsmedelsområdet på vår webbplats.

När det gäller varor som är producerade av träråvara, som byggmaterial, möbler och papper finns det möjlighet att ställa krav på träråvara. Förpackningsmaterial och emballage ska exempelvis vara producerade enligt reglerna för producentansvar och vara möjliga att återvinna.

Inom kort kan du också söka efter miljömål och Agenda 2030 i vårt kriterietjänst. Det kommer att underlätta sökningar på vilka miljömål, bland annat när det gäller biologisk mångfald, som våra kriterier bidrar till.

Hälsningar,

Joakim

Hållbarhetsspecialist

29 januari 2021 (Uppdaterat 04 februari 2021)

Hej!
Tack för tips. Jag gick in och tittade på några kriterier som jag tänker kopplar mer direkt till påverkan på naturmiljön. Tex pappersprodukter och skogsbruk

Har ni mer underlag eller tips på formuleringar som tydligare kopplat till naturhänsyn vid tex avverkning och skogsproduktion? FSC-märkning kan ju vara en variant. Känner ni till andra märkningar som leverantörer använder sig av eller finns bara FSC? Jag är lite på jakt efter en variant som tar bättre miljöhänsyn än den ganska basic nivån som FSC innebär. Detta skulle man väl även kunna applicera på nybyggnationer och annat där skogsråvara används. Såg dock inte sådana specifikationer under Bygg och fastighet, så om du känner till sådana specifikationer får du gärna guida.

När jag ändå har dig på tråden - har ni tagit fram några kriterier kring tex naturvårdskompetens hos entreprenörer? Jag hittade inte det under tex https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/bygg-och-fastighet/mark--och-anlaggningsentreprenader/utforandeentreprenader/styrning-av-materialval/avancerad-niva/, men det kanske finns något sådant under någon annan kriteriegrupp eller kriterier. Guida gärna i så fall.

Länken för pågående kriteriearbete funkade inte. Vore superintressant att höra vilka områden ni håller på att utveckla och även läsa mer om arbetet med miljömål och Agenda 2030. Det jag efterfrågar ovan kanske kommer in kopplat till tex MM "Ett rikt växt- och djurliv", "Levande skogar", Myllrande våtmarker" mfl eller hållbarhetsmål 15 (Ekosystem och biologisk mångfald).

Om ni känner till tex kommuner eller myndigheter som satt upp kriterier kring detta får ni även gärna tipsa mig om dem.

Tack på förhand!
MVH Viveca

Viveca Jansson

04 februari 2021

Hej!

Upphandlingsmyndigheten har generella kriterier inom skogsbruksområdet, men de är gamla och kommer inom kort att avvecklas. Då det är svårt att ta fram kriterier som passar för flera olika produktområden är tanken att de framöver kommer att ersättas av specifika kriterier inom respektive produktområde. Därför har vi idag ännu inget uppdaterat stöd för detta.

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) är det möjligt att ställa krav på märkning, under vissa förutsättningar. De stora märkningarna på området (FSC och PEFC) innehåller allmänna och generella krav på organisationen, vilket kan försvåra efterlevnaden av kravet på anknytning till det som upphandlas. Det går däremot använda sig av vissa krav som ingår i märkningarna. Läs mer om användning av märkningar på vår webbplats.

Krav inom konsultområdet på kompetens inom exempelvis naturskydd, populationsekologi, inventeringar kan vara relevant att ställa, men det är upp till varje upphandlande organisation att avgöra om det kan vara relevant för att uppnå syftet i den enskilda upphandlingen. Vi har tyvärr inget stöd, i form av exempelvis kriterier, för det.

Avseende inventeringar går det emellertid själv att i ett krav hänvisa till att standarden om naturvärdesinventeringar (SS 199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning) ska användas och följas. Ett krav i offentlig upphandling, som hänvisar till en standard, ska alltid följas av ”…eller likvärdigt.”

Ett exempel på byggprojekt där projektet försökt ställa krav på naturvårdshänsyn tagen vid framtagning av träråvaran är förskolan Hoppet, Göteborgs stad. På vår webbplats hittar du en artikel om förskolan Hoppet.

Sidan med pågående kriteriearbete fungerar inte för närvarande, men vi arbetar för att den snart ska vara uppe. Vi har kopplat våra hållbarhetskriterier till de miljökvalitetsmål och Agenda 2030-mål som de bidrar till att uppfylla. Inom kort kommer kriterietjänsten att erbjuda en möjlighet att göra sökningar på de olika hållbarhetsmålen.

Vänliga hälsningar,

Joakim

Hållbarhetsspecialist

22 februari 2021

Hej Joakim,
Jag har läst frågetråden ovan och är nyfiken på hur det ser ut med era krav på skogsråvara/skogsbruk nu. har ni hunnit jobba fram några specifika krav för byggmaterial? Eller kan man använda de gamla, och var finns de i så fall?

Jörgen

27 oktober 2021

Hej! Nej, vi har inga specifika krav för träråvara i byggmaterial. Våra gamla krav är avvecklade och vi rekommenderar inte att de används.

Joakim

Hållbarhetsspecialist

28 oktober 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

OBS! Den 28 september är vår Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling.