Start

Vad är skillnaden mellan innovationsupphandling och funktionsupphandling?


Vad är skillnaden mellan en innovationsupphandling och en funktionsupphandling?

Linda

Publicerad 03 maj 2021

Hej Linda,

Vad är innovationsupphandling?
Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte på att en innovation ska upphandlas. Det är inte möjligt, eftersom det inte går att veta om en ny lösning är en innovation innan den kommit till lyckad användning i slutet av processen. Innovationsupphandling handlar i stället om avsikten med upphandlingen, att en upphandlande organisation i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar.

Begreppet innovationsupphandling har sin bakgrund i den statliga offentliga utredningen Innovationsupphandling (SOU 2010:56):

"Innovationsupphandling: upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer." 

Innovationsupphandling är alltså inte en särskild metod eller förfarande. Det rör sig snarare om ett sätt att främja utveckling i och genom en offentlig upphandling. Därmed följer innovationsupphandling samma process som all annan offentlig upphandling, med alla dess valmöjligheter.

Vad är funktionsupphandling?
Ett sätt att öppna upp för innovativa lösningar vid upphandling är att använda funktionskrav. Att ställa funktionskrav är ett förhållningssätt som ibland kallas för funktionsupphandling, innovationsupphandling, effektupphandling eller utfallsupphandling. Det är alltså inte ett särskilt upphandlingsförfarande utan en metod för att öka möjligheten till innovation och för att bredda konkurrensen. 

Vid upphandling med funktionskrav beskriver den upphandlande organisationen de behov som ska tillgodoses eller vilken effekt som ska uppnås, för att sedan lämna det öppet för anbudsgivarna att lösa hur det ska gå till. Genom att efterfråga utfall eller effekt i stället för en specifik lösning skapas ett större utrymme för innovativa lösningar och för andra typer av aktörer att delta än de som traditionellt sett kanske hade deltagit i upphandlingen.  

Läs mer
Läs mer om Innovation i upphandling och Funktionskrav i upphandling på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

04 maj 2021

Är också ett förfarand som kan ge billigare lösningar.

Tommy

06 juni 2022

Hej Tommy,

Ja, att använda funktionskrav och öppna upp för innovativa lösningar i upphandlingen kan leda till kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

08 juni 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Den 13 juni är Frågeservice stängt på grund av verksamhetsutveckling. Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.