Start

Måste man kunna räkna på vad en justering av lägsta-löner kommer att kosta?

Hej
I ett upphandling av entreprenad är vi oenig om alla villkor som anges måste vara kalkylerbara. I detta fall diskuterar vi om entreprenörer måste kunna räkna på vad en justering av lägsta-löner kommer att kosta, för att kunna lämna ett korrekt anbud till oss.

Astrid Stockenberg

Publicerad 05 maj 2021

Hej Astrid,

Självklart är det viktigt att krav i upphandlingsdokumenten är tydliga och förutsebara så att anbudsgivande entreprenörer kan prissätta sina anbud.

I och med att kollektivavtal regelbundet omförhandlas av arbetsmarknadens parter bör de arbetsrättsliga villkoren i ett upphandlat kontrakt kunna justeras under kontraktets löptid. Det är därför viktigt att kontraktsvillkoren innehåller bestämmelser som ger den upphandlande organisationen rätt att justera villkoren.
Upphandlingsmyndigheten rekommenderar att den upphandlande organisationen skriftligen underrättar den eller de leverantörer som berörs av de justerade villkoren. Leverantören ska därefter, senast inom 30 dagar från det att den mottog en sådan underrättelse, börja tillämpa dessa justerade arbetsrättsliga villkor. Läs mer om Upphandlingsmyndighetens mallar för arbetsrättsliga villkor i vår kriteriedatabas (kontraktsvillkorens punkt 2 handlar om justering av villkoren).

Det är inte möjligt att kunna förutse exakt hur lönenivåerna kan komma att justeras i nya kollektivavtal. Däremot är det möjligt för anbudsgivare att informera sig om hur löneutvecklingen tidigare har sett ut inom det aktuella området och beakta detta vid utformandet av anbudet.

Vänligen,

Lisa

07 maj 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.