Start

Får annonsdatabaserna lägga kostnaden för deras skyldighet att rapportera statistik på oss som kund?

Publicerad 20 augusti 2021
Hej,

Vi använder oss av en registrerad annonsdatabas för att annonsera våra upphandlingar. Efter det att den nya lagen om upphandlingsstatistik började gälla så vill vår annonsdatabasleverantör höja priset för tjänsten med hänvisning till deras rapporteringsskyldigheten avseende statistik som de ska skicka till Upphandlingsmyndigheten.

Har annonsdatabasen verkligen rätt att höja priset med hänvisning till den nya lagen?

Tacksam för svar

Stefan

Publicerad 20 augusti 2021

Hej Stefan,

Vilka möjligheter de registrerade annonsdatabaserna har att fakturera nya avgifter till sina befintliga kunder är främst en avtalsrättslig fråga som regleras av det specifika avtal som är upprättat mellan annonsdatabasen och kunden.

Det kan nämnas att Upphandlingsmyndigheten inte tar ut någon avgift från annonsdatabaserna när de fullgör sin rapporteringsskyldighet. Däremot tar Konkurrensverket, i egenskap av registermyndighet, ut en ansökningsavgift och en årlig registeravgift från de annonsdatabaserna som vill finnas registrerad i databasen.

Du kan läsa mer om avgifterna för att vara registrerad annonsdatabas på Konkurrensverkets webbplats.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

20 augusti 2021 (Uppdaterat 28 september 2021)

Hej ! Det stämmer att Upphandlingsmyndigheten inte tar ut en avgift men ställer å andra sidan höga krav på teknisk utveckling för att tillmötesgå statistikkraven. Det är en hög kostnad för alla som driver upphandlingsverktyg måste ta.

Carl Andersson

11 november 2021

Hej Carl,

I samband med en lagändring kan det uppstå kostnader för de företag som bedriver sådan verksamhet som på något sätt berörs av lagändringen. Hur denna kostnad ska fördelas är upp till verksamheterna själva att bestämma.

Att kostnaden har uppstått i samband med en lagändring ger dock inte verksamheterna, systemleverantören i det här fallet, en ovillkorlig rätt att höja priserna gentemot sina kunder. Precis som vi skriver i svaret ovan så är detta främst en avtalsrättslig fråga mellan parterna.

Om avtalet inte reglerar denna möjlighet så kan det vara möjligt att genomföra prishöjningen utifrån någon av ändringsbestämmelserna i 17 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). Även om ändringen är möjlig enligt någon av ändringsbestämmelserna så är en grundläggande förutsättning för att genomföra en ändring i ett pågående avtal att båda parterna är överens om den ändring som genomförs, om inget annat framgår av avtalet.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

15 november 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.