Start

Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper

Stämmer verifikaten som anges i bilaga 2?

Hej,
Med anledning av att tabellen https://kriteriedatabas.upphandlingsmyndigheten.se/system/data/files/10/4318/Bilaga%20Tabell%202%20%C3%84mnen%20med%20egenskaper%20som%20ej%20f%C3%A5r%20f%C3%B6rekomma%20v2018-04-09.pdf är några år gammal undrar jag om verifikaten fortfarande stämmer?

"Varor, material och produkter som är godkända enligt BASTA klarar dessa kriterier. Varor, material och produkter som är godkända enligt Byggvarubedömningens nivå ”Accepteras” avseende kemiska egenskaper, klarar dessa kriterier. Varor, material och produkter som är godkända enligt Sundahus Miljödata nivå ”C+” avseende kemiska egenskaper, klarar dessa kriterier"

Marilouise Berg

Publicerad 11 oktober 2021

Hej
Tack för frågan! Kriteriet är uppdaterat avseende verifikaten.

Alla utom Byggvarubedömningen stämmer. Byggvarubedömningens kriterium "0.17 Miljöfarligt, d) Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3 (H412)" har i version 5, 2021-04-01 ingen haltnivå som behöver uppfyllas för att nå "accepteras".
Avseende byggvarubedömningen (version 5, 2019 med ändringar till och med 2021-04-01) krävs därför uppmärksamhet avseende kategorin Farligt för vattenmiljön (H412).
Då gäller att byggvarubedömningens nivå "accepterat" fungerar som verifikat under förutsättning att:
  • Byggvarubedömningens kriterium "0.17 Miljöfarligt, d) Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3 (H412)" också inte överstiger 25 %
  • eller om Byggvarubedömningens kriterium "0.17 Miljöfarligt, d) Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3 (H412)" också ligger på Byggvarubedömningens nivå "rekommenderas"
  • eller om alla bedömningar för varan ligger på Byggvarubedömningens nivå "rekommenderas".
Hållbarhetskrav för Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering) | Upphandlingsmyndigheten

Hoppas det besvarar frågan!
mvh Jens

Jens

Hållbarhetsspecialist

13 oktober 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.