Start

Vad händer med välfärdstjänsterna i bilaga 2 a från och med 1 februari 2022?

Hej,
I det förenklade upphandlingsregelverk som regeringen föreslår ska börja gälla 1 februari 2022 ingår en höjd direktupphandlingsgräns för sociala tjänster och andra särskilda tjänster, till ca 7,7 miljoner kronor. Dessa tjänster finns angivna i bilaga 2 till LOU. I bilaga 2 a anges s.k. "välfärdstjänster", för vilka ett enklare regelverk redan gäller. Vår fråga: kommer välfärdstjänster, dvs. de som anges i bilaga 2 a i LOU, att omfattas av den höjda direktupphandlingsgränsen som föreslås gälla för sociala och andra tjänster fr.o.m. 1 februari 2022?

Ola Johansson Källén

Publicerad 16 november 2021

Hej Ola,

Ja, från och med den 1 februari 2022 kommer välfärdstjänster inte längre att omfattas av ett eget regelverk, utan samma regler kommer gälla för samtliga sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster. Det innebär att bilaga 2 a kommer att utgå och att de tjänster som benämns ”välfärdstjänster” kommer återinföras i bilaga 2. Direktupphandlingsgränsen för dessa tjänster kommer att vara detsamma som tröskelvärdet, det vill säga cirka 8,1 miljoner kronor år 2024.

Källhänvisningar
  • prop. 2021/22:5 s. 89–90 och 270 - samtliga sociala tjänster och andra särskilda tjänster, inklusive välfärdstjänster, ska regleras på samma sätt
  • prop. 2021/22:5 s. 221 – bilagan 2 ändras till följd av att de tjänster som räknas upp i bilaga 2 a tas in i bilaga 2.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

18 november 2021 (Uppdaterat 14 februari 2024)

Kommer ni lägga ut en ny "lista" på bilaga 2 på er hemsidan, gärna som PDF eller iallafall på en egen sidan som man kan länka till från myndighetens intränat. Gärna några veckor innan 1 februari, så vi hinner förbereda arbetet.

Nina

17 december 2021

Hej Nina!

Ja, vi kommer uppdatera vår sida med de olika bilagorna så ni kan använda den som stöd i ert arbete.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

18 december 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.