Start

Vad är skillnaden mellan statsstödsanmälan och statsstödsrapportering?

Hej!
Vad är skillnaden mellan att rapportera och att anmäla ett statsstöd, för en kommun?
Mvh.
Daniel

Daniel

Publicerad 22 november 2021

Hej,

Du undrar vilken skillnaden är mellan att anmäla ett statsstöd och att rapportera ett statsstöd. Det enkla svaret är att ett statsstöd först måste anmälas, för att man senare ska kunna rapportera det statsstöd som beviljats.

Statsstödsanmälan
Ett statsstöd är förbjudet om det inte först har anmälts till och godkänts av Europeiska kommissionen eller har utformats enligt något tillämpligt undantagsregelverk. Kommuner och regioner kan få vägledning från Upphandlingsmyndigheten i statsstödsfrågor men de måste enligt lagen om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler informera Regeringskansliet (Näringsdepartementets enhet för marknad och konkurrens) om alla planer på att lämna statsstöd så att regeringen kan anmäla stödet till kommissionen för godkännande.

De flesta statsstöd lämnas enligt villkoren i det allmänna gruppundantaget (GBER). Om kommunen eller regionen beviljar stöd enligt GBER ska regeringen skicka sammanfattande information om stödet till kommissionen inom 20 arbetsdagar från datumet för kommunens eller regionens beslut att ge stöd. Att skicka sammanfattande information kallas ibland att anmäla ett statsstöd.

Rapportera om statsstöd
En kommun, region eller statlig myndighet som lämnar statsstöd (stödgivaren) ska också lämna de uppgifter som behövs för att rapportera om stödet. Stödutbetalningar över 500 000 euro omfattas även av kraven på transparensredovisning. Stödgivaren ska lämna uppgifter för rapportering av stöd som godkänts av kommissionen eller som utformats enligt GBER. I april varje år ska stödgivaren redovisa föregående års utbetalade stödbelopp i webbverktyget SARI2. Det kallas årsrapportering.

Stödgivaren ska även inom sex månader från att stödbeslutet fattades rapportera vilket eller vilka företag som mottagit individuellt stöd som överstiger 500 000 euro. Detta kallas transparensredovisning och görs i webbverktyget TAM.

Tillväxtanalys ger vägledning om hur webbverktygen fungerar.

För stöd i form av ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse finns särskilda regler för statsstödsrapportering.

Det är viktigt att kommuner och regioner som beviljar stöd följer alla delar av statsstödsregelverket, det vill säga anmäler statsstödet, årsrapporterar utbetalat stöd samt transparensredovisar stöd över 500 000 euro.

Upphandlingsmyndigheten har publicerat ett webbstöd om rapportering av statsstöd.

Läs mer
Med vänlig hälsning,

Christian

Jurist

06 december 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.