Start

Vad är det som avgör när det nya förenklade regelverket ska användas?

Det kommer ju ny lagstiftning för upphandling som gäller från och med 20220201. Jag undrar vad det är som avgör när nu gällande lagstiftning inte längre ska användas och vad det är som avgör när kommande lagstiftning ska användas.

Birgitta Lidman

Publicerad 07 december 2021

Hej Birgitta,

Det nya förenklade regelverket som träder i kraft 1 februari 2022 ska tillämpas på upphandlingar som påbörjas från och med dagen för ikraftträdandet. För upphandlingar som påbörjats före ikraftträdandet gäller de tidigare gällande bestämmelserna till dess att upphandlingen är avslutad. Det förenklade regelverket gäller så kallad icke-direktivstyrd upphandling, det vill säga sådan upphandling som tidigare reglerats i 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). Förändringen innebär bland annat att 19 kap. delas upp i två nya kapitel (19 kap. och 19 a kap.), där 19 a kapitlet endast gäller för direktupphandling.

De nya förenklade reglerna gäller alltså bara om upphandlingens värde understiger tröskelvärdet eller om upphandlingen avser en tjänst som anges i bilaga 2 (tidigare bilaga 2 och 2 a till LOU).

Källhänvisningar,
  • prop. 2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk s. 179–180 – äldre bestämmelser ska gälla för upphandlingar som påbörjats innan ikraftträdandet
  • 19 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kapitlet träder i kraft 1 februari 2022 och gäller för upphandlingar vars värde beräknas understiga tröskelvärdet och för upphandling av en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2
  • 19 a kap. 1 § LOU – kapitlet träder i kraft 1 februari 2022 och gäller vid direktupphandling.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

07 december 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.