Start

Vad innebär begreppet ”Annonspliktig upphandling”?

Hej,

I er publicering för de nya upphandlingsreglerna som träder i kraft 1/2-2022 (https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/nya-upphandlingsregler) nämns ett flertal gånger begreppet annonspliktig upphandling.

Jag har försökt ta reda på vad definitionen av detta begrepp innebär men hittar inget. Jag tänkte därför höra om ni kan hjälpa mig med detta.

Vad är en annonspliktig upphandling och vilka kriterier behöver mötas för att en upphandling är eller inte är annonspliktig.

tack på förhand

Ludwig J

Publicerad 29 december 2021

Hej Ludwig,

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

Som huvudregel är alla upphandlingar annonspliktiga. Det finns dock vissa undantag från skyldigheten att annonsera en upphandling. Undantagen från skyldigheten att annonsera en upphandling är
  • om upphandlingen omfattas av någon av undantagsbestämmelserna i 3 kap. LOU
  • om det föreligger förutsättningar att genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller
  • om det föreligger förutsättningar att genomföra en direktupphandling.
Det är alltså endast i dessa fall som det inte föreligger en skyldighet enligt upphandlingslagstiftningens bestämmelser att konkurrensutsätta upphandlingen genom en annons. Innebörden av begreppet ”annonspliktig upphandling” är alltså alla upphandlingar som inte träffas av någon av ovanstående punkter.

Källhänvisningar
  • 3 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantag från lagens tillämpningsområde
  • 7 kap. 12–19 §§ LOU – förutsättningar för när det är möjligt att genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering
  • 19 a kap. 2–6 §§ LOU – förutsättningar för när det är möjligt att genomföra en direktupphandling (kapitlet börjar gälla 1 februari 2022).
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

29 december 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.