Start

Vad är en de minimis-blankett?

Publicerad 11 januari 2022
Naturvårdsverket meddelar att "De minimis-blankett" skall bifogas handlingar när man ansöker om bidrag i en Samfällighet för uppförande av laddboxar i Samfällighetens alla garage.
Vad är De minimis-blankett?

Okunnig ordförande

Publicerad 11 januari 2022

Hej,
Upphandlingsmyndigheten ger vägledning till kommuner och regioner om tillämpningen av statsstödsreglerna. När det handlar om att söka stöd från en myndighet är det den myndighet som beviljar stödet som du ska vända dig till för vägledning.

I detta fall kan du som stödmottagare få information om de krav och villkor som gäller samt vad de avser med de minimis-blankett, genom att vända dig till Naturvårdsverket.

Du hittar generell information om statsstödsreglerna och de minimis-stöd på vår webbplats.

Vänliga hälsningar,

Christian

Upphandlingsjurist

13 januari 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.