Start

Gäller samma bevis som tidigare vid kontroll av uteslutning vid upphandling enligt 19 kap. LOU?

Finns det några regler om hur förekomsten av uteslutningsgrunder ska kontrolleras i nya 19 kap.?

I nya kapitel 19 finns inga uttryckliga regler om vilka bevis som ska användas vid utredning om skäl för uteslutning, vilket hittills har funnits i 19 kap. 18 § tredje stycket. Det anges inte heller i 19 kap. 1 § andra stycket att bestämmelserna i 15 kap. gäller vid upphandling enligt det nya kapitlet. I nya 19 kap. 17 § anges dock att uteslutning får ske i enlighet med det som föreskrivs i 13 kap. 1–3 §§. Av 13 kap. 1 och 2 §§ följer att uteslutning ska ske om det vid kontroll enligt 15 kap. framkommer skäl för uteslutning. Innebär hänvisningen till 13 kap. som finns i 19 kap. att 15 kap. ska tillämpas vid kontroll av uteslutningsgrunder? Eller får upphandlande myndigheter kontrollera uteslutningsgrunder på vilka sätt de vill?

Anna

Publicerad 28 januari 2022

Hej Anna,

Upphandlande organisation får sannolikt, vid upphandling enligt 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU), kontrollera uteslutningsgrunderna på det sätt de själva bedömer är mest lämpligt. En förutsättning är att tillvägagångssättet är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Vilka bevis som ska lämnas in och när detta ska ske måste därför framgå av upphandlingsdokumenten.

Det stämmer att upphandlande organisationer vid upphandling enligt 19 kap. får tillämpa uteslutningsgrunderna i 13 kap. De får även tillämpa andra uteslutningsgrunder. Det finns ingen hänvisning till 15 kap. om vilka bevis som får begäras in i 19 kap. Det innebär som sagt en möjlighet att kräva in andra bevis än de som framgå av 15 kap., men sannolikt även en möjlighet att inte kräva in några bevis alls avseende de uteslutningsgrunder som tillämpas.

Precis som du anger i din fråga gäller, före den 1 februari 2022, att bestämmelserna i 15 kap. 7–9 §§ LOU ska tillämpas vid kontrollen avseende uteslutningsgrunderna. Denna ordning har gällt sedan 2007 års LOU.

I den så kallade ”Förenklingsutredningen” (SOU 2018:44) föreslog utredningen inga särskilda regler om uteslutning överhuvudtaget. En naturlig följd av detta är frågan om bevismedel inte diskuterades. I förarbetena till det förenklade upphandlingsregelverket finns inte heller någon diskussion kring bevismedel.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

31 januari 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.