Start

Är det proportionerligt att ställa spjutspetskravet för livscykelanalys av möbler?

Spjutspetskravet angående livscykelanalyser. Vi har diskuterat om det är proportionerligt utifrån utvärderingsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga med hänvisning till pris och kvalité. Säger det något om produktens kvalité eller är det bara en redovisning att en livscykelanalys är genomförd och att produkten inte nödvändigtvis är miljövänlig och därmed inte har en bättre kvalité?

Susanne

Publicerad 11 mars 2022

Hej Susanne!

Kvalitetsbegreppet i utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet är relativt omfattande. Samtliga tilldelningskriterier ska dock ha anknytning till det som ska anskaffas. Kravet på anknytning till upphandlingsföremålet är relativt lågt ställt och innebär att tilldelningskriterierna ska beröra det som ska anskaffas under någon del av dess livscykel.

Kravet är formulerat som ett informationskrav och syftet är att få information om produktens miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, utan värdering av produktens miljöprestanda eller kvalitet. Bra och tillförlitlig information om produktens miljöprestanda kan bidra till att produktens värde bibehålls i framtiden, till exempel om produkten någon gång överlåts för återbruk. Att det saknas miljöinformation om produkter är en utmaning för återbruk idag. Därför finns en koppling till upphandlingsföremålets livscykel.

I framtida uppdateringar av kravet kan livscykelbaserad miljöinformation användas för att ställa krav på gränsvärden för t.ex. klimatpåverkan. Detta kräver dock att sådan information är vanligt tillgänglig. Man bör också ha i åtanke att det LCA-analyser kan vara tids- och kostnadskrävande för leverantörerna, vilket är anledningen till att kravet är på spjutspetsnivå.

Läs mer
Läs mer om vad som kan tillmätas betydelse vid utvärderingen av anbud i inlägget Vad är ”kvalitet” i utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet? i vår Frågeportal.

Vänlig hälsning,

Joakim

Hållbarhetsspecialist

14 mars 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.