Start

Kommunal borgen till ideell förening - statsstöd?

Hej,
Finns det möjlighet att anse att kommunal borgen till ideell förening, under vissa förutsättningar, inte är otillåtet statsstöd?

Janne

Publicerad 14 mars 2022

Hej Janne,
Upphandlingsmyndighetens uppdrag är bland annat att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte bedömningar i enskilda fall. Generellt sett gäller följande.

Vad är statsstöd?
Statsstöd är när det offentliga, till exempel en kommun, stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel, till exempel genom förmånliga, icke-marknadsmässiga, borgensvillkor och det leder till att mottagaren får en fördel jämfört med andra aktörer som kan påverka konkurrensen och handeln inom EU. De sistnämnda kraven är lågt ställda och är oftast uppfyllda redan när mottagaren har fått en fördel. Alla kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett statsstöd. Statsstöd är förbjudet om det inte godkänts av Europeiska kommissionen eller utformats enligt vissa undantagsregler.

Företagskriteriet
Det kriterium som särskilt bör uppmärksammas i detta fall är företagskriteriet. Kriteriet innebär att stödet ska rikta sig till en verksamhet som bedriver ekonomisk verksamhet. Det relevanta med företagskriteriet är inte verksamhetens rättsliga form, utan att verksamheten tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad. Även en ideell förening kan således bedriva ekonomisk verksamhet om föreningen agerar på en marknad. Det finns inte heller något krav på att den ekonomiska verksamheten ska vara vinstdrivande. Om den ideella föreningen bedriver ekonomisk verksamhet i någon del, kan stöd till den verksamheten därför omfattas av statsstödsreglerna även om den inte är vinstdrivande.

Om en ideell förening bedriver såväl ekonomisk som icke-ekonomisk verksamhet är statsstödsbedömningen beroende av uppgifter om hur ett eventuellt gynnande påverkar den ekonomiska delen av verksamheten. En förening som i redovisningen håller kostnaderna för den ekonomiska verksamheten skilda från kostnaderna för den icke-ekonomiska verksamheten kan säkerställa att den ekonomiska verksamheten inte får ett statsstöd.

Läs mer  
På vår webbplats (www.upphandlingsmyndigheten.se) kan du läsa särskilt om företagskriteriet och kriterierna i begreppet statsstöd på webbsidan Statsstöd (kriterierna återfinns under ”Hur vet jag att det är ett statsstöd?”).

Med vänlig hälsning,

Christian

Upphandlingsjurist

18 mars 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.