Start

Omfattas öppen källkod av upphandlingsplikt?

Hej,

Vi har hittat en öppen programvara som motsvarar våra behov och undrar om vi behöver upphandla den? Vad händer om vi behöver kringtjänster kopplade till den öppna programvaran? Ska de också isåfall upphandlas?

Filippa

Publicerad 20 maj 2022

Hej Filippa,

Upphandlingslagarna är bara tillämpliga när upphandlande organisation anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader, i utbyte mot ersättning. Begreppet anskaffa ska förstås i vid mening som att få tillgång till fördelarna av varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna. Vad som avses med ersättning är inte helt klart, men bör kunna inkludera allt som har ett monetärt värde.
 
Upphandlingsplikt kan därför uppstå i andra situationer än när den upphandlande organisationen betalar för en tjänst eller vara i pengar. Om motprestationen kan anses ha ett ekonomiskt värde, kan det alltså vara frågan om offentlig upphandling, trots att inga pengar har bytt ägare. En upphandlande organisation bör därför utreda om anskaffningen av öppen källkod kräver någon motprestation från organisationens sida för att avgöra om den faller innanför upphandlingslagarnas tillämpningsområde.
 
Användandet av exempelvis vissa öppen källkod-lösningar och andra gratistester som kan användas utan krav på motprestation av något slag faller i regel utanför upphandlingslagarnas tillämpningsområde. Däremot om den upphandlande organisationen köper exempelvis konsulttjänster, utveckling, support eller drift kopplat till det så omfattas det av upphandlingsplikt.
 
Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definitionen av offentlig upphandling
  • 1 kap. 15 § LOU – definitionen av kontrakt
  • prop. 2015/16:195 s. 932–33 – om definitionen av offentlig upphandling och LOU:s tillämpningsområde.
Med vänlig hälsning,

Josefine

Upphandlingsjurist

20 maj 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.